Het ISVI werft aan!

Het ISVI is het Instituut voor internationale vakbondssamenwerking ondersteund door het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV), een van de twee grote Belgische vakverenigingen.

Het ISVI concentreert zijn inspanningen in verschillende landen, meer bepaald in België, Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Met het ABVV ondersteunt het ISVI meer dan 30 vakbondspartners wereldwijd en bevestigt het zijn streven om partners wereldwijd te ondersteunen in een logica van solidariteit en emancipatie. – https://www.ifsi-isvi.be/

Het ISVI werft aan: 1 Administratief en boekhoudkundig medewerker (m/v/x) (1 VTE) Contract van onbepaalde duur

In samenwerking met de financiële diensten van het ABVV staat u in voor de opvolging van de boekhoudkundige en financiële processen van de vzw. In deze hoedanigheid begeleidt en overziet u het werk van de projectbeheerders op het gebied van financieel beheer, en verzekert u het dagelijks financieel beheer van de vzw.

Uw werk kadert voornamelijk binnen het gemeenschappelijk programma Waardig Werk 2022-2026, dat medegefinancierd wordt door de DGD.

Belangrijkste taken:

 • Verwerken, opvolgen en beheren van alle financiële operaties die in het kader van de uitvoering van de projecten worden uitgevoerd (facturen, kredietkaartafschriften, verzekeringen, enz.)
 • Controleren en afwerken van de financiële kwartaal- en jaarverslagen van de projectbeheerders
 • Meewerken aan de voorbereiding (aanvragen voor per diem, enz) en financiële opvolging (onkostennota’s, terugbetalingen, enz.) van dienstreizen
 • Meewerken aan het opstellen van jaarlijkse actieplannen voor de verschillende projecten
 • Toezien op de opvolging en uitvoering van de budgetten van de verschillende projecten
 • Uitvoeren van een regelmatige analyse van de financiële gegevens van de verschillende projecten en de projectbeheerders tijdig waarschuwen om financiële risico’s te beperken
 • Bijdragen aan een voortdurende evaluatie van de huidige financiële instrumenten/methoden/processen en de toepassing ervan, en waar nodig aanbevelingen doen
 • Klasseren en archiveren van alle financiële documenten
 • Deelnemen aan en volgen van de vergaderingen, groepen en interne en externe platformen (NGO-Federatie, ACODEV, DGD) die betrekking hebben op het financieel beheer

 Vereiste vaardigheden:

 • Bachelorsdiploma boekhouding of gelijkwaardige ervaring
 • Minimum 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie, bij voorkeur in een verenigingsstructuur
 • Ervaring in het veld is een pluspunt
 • Grondige kennis van boekhouding, financieel en budgettair beheer, bij voorkeur bij een vzw die subsidies ontvangt
 • Zeer goede kennis van MS Office (voornamelijk Excel)
 • Interesse in thema’s als ontwikkelingssamenwerking en vakbonds- en politieke analyse
 • Organisatorische en schriftelijke vaardigheden, vermogen om goed samen te vatten en duidelijk en doeltreffend te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk
 • Sociaal vaardig en teamplayer
 • Zelfstandig en proactief kunnen werken
 • Zeer goede kennis van de tweede landstaal en het Engels
 • Zin voor initiatief, creatief, goed georganiseerd, goed aanpassingsvermogen en goede sociale vaardigheden
 • Bereid zijn om occasioneel avond- of weekendwerk te verrichten

Wij bieden:

 • Een multidisciplinair en dynamiek team
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Extralegale voordelen

Gelieve uw kandidatuur en motivatiebrief uiterlijk tegen 06 november 2023 te verzenden naar engagements@fgtb.be

Uw kwaliteiten zijn belangrijker dan uw gender, leeftijd, handicap of origine.