1

Het creëren van tewerkstelling en duurzame bestaansmiddelen impliceert …

 • een billijk inkomen dat een waardig leven garandeert
 • gelijke behandeling en gelijke kansen voor iedereen
 • goede werkomstandigheden
 • toegang tot een betekenisvol en productief werk
 • perspectieven op persoonlijke ontwikkeling
 • werken aan de formalisering van de informele economie

2

De arbeidsrechten zijn …

 • de vrijheid van vereniging en om zich bij een vakbond aan te sluiten
 • de vrije meningsuiting
 • de mogelijkheid voor vrouwen en mannen om deel te nemen aan de beslissingen die hun eigen leven aangaan
 • het recht op collectieve onderhandelingen
 • het recht en de mogelijkheid voor werknemers en werkneemsters om collectieve actie te voeren
 • niet het slachtoffer zijn van discriminatie
 • niet het slachtoffer zijn van dwangarbeid
 • niet het slachtoffer zijn van kinderarbeid
 • de wettelijke erkenning en toegang tot een rechtssysteem
 • het bestaan van wetten op arbeid en van de Rechtstaat

3

De sociale bescherming onderstreept …

 • het belangrijke verband tussen productieve tewerkstelling en veiligheid voor de mensen zonder werk
 • het recht op kwaliteitsvolle gezondheidszorg toegankelijk voor iedereen
 • de veiligheid en de gezondheid op het werk
 • de noodzaak van inkomenszekerheid door bescherming tegen verlies of vermindering van inkomsten als gevolg van een niet-tewerkstelling, van werkloosheid, moederschap, vaderschap, ouderdom, een arbeidsongeschiktheid, ongevallen, ziekten of elk soort tegenslag in het leven
 • de noodzaak het welzijn van de werknemers te garanderen
 • de noodzaak de sociale uitsluiting en de armoede te bestrijden
 • de noodzaak van rechtvaardige en inclusieve samenlevingen

4

De sociale dialoog onderstreept …

 • het recht en de mogelijkheid van werknemers en werkneemsters om vertegenwoordigd te worden door hun vakbonden
 • het verkrijgen van de beste en meest duurzame oplossingen via het sociaal overleg, de collectieve onderhandelingen, de samenwerking, de raadpleging en informatie-uitwisseling die essentieel zijn voor sociale stabiliteit, aanhoudende groei en duurzame ontwikkeling
 • het bestaan van georganiseerde en ingestelde kanalen via dewelke conflicten kunnen besproken, voorkomen en opgelost worden