Voor een internationale/internationalistische progressieve vakbeweging

Het ISVI is het Instituut voor internationale vakbondssamenwerking ondersteund door het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV), een van de twee grote Belgische vakvereniging.

Voor de ondersteuning van het democratiserings-en ontwikkelingsproces in het Zuiden

1994Oprichting van het ISVI. Samen met het ABVV spant het ISVI zich in voor de structurele versterking van de partnervakbonden in buitenland. De internationale solidariteitsacties van het ABVV vinden een andere weerklank. Het ISVI verwerft zijn specificiteit op het gebied van internationale vakbondssamenwerking.

De Belgische vakbondsorganisaties als actoren voor ontwikkeling en verdediging van de mensenrechten

2002- 2003 – De Belgische vakbondsorganisaties worden erkend als niet-gouvernementele actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Deze institutionele en politieke erkenning wordt opgenomen in het interprofessioneel akkoord van 2000-2001 dat door Belgische vakbonden en werkgevers wordt ondertekend. Deze erkenning benadrukt de bijdrage van de vakbonden aan de ontwikkeling en de verdediging van de mensenrechten alsook het belang van de Agenda van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) ten gunste van waardig werk in het ontwikkelingsbeleid. Samen met het ABVV breidt het ISVI zijn actieveld uit en verwerft het een gedegen terreinervaring.

Waardig werk voor alle werkneemsters en werknemers!

2007 – Samen met de Belgische coalitie voor waardig werk streeft het ISVI ernaar de internationale impact van het Belgisch beleid af te stemmen op de engagementen van ons land voor de Agenda van de IAO ten gunste van waardig werk. Daardoor wordt waardig en duurzaam werk een prioritair thema van de in 2013 goedgekeurde Wet betreffende de Ontwikkelingssamenwerking. Waardig werk wordt de hoeksteen in de acties van het ISVI.

Op naar de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – horizon 2030

2015 – Waardig werk integreert de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de nieuwe Agenda 2030, die het nieuwe referentiekader wordt van het ontwikkelingsbeleid, zowel voor de beleidsmakers, als de privésector, als voor de actoren van het middenveld, waaronder ook de vakbondsorganisaties.

2017 Het ISVI concentreert zijn inspanningen in verschillende landen, meer bepaald in België, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Met het ABVV ondersteunt het ISVI meer dan 30 vakbondspartners wereldwijd en bevestigt het nogmaals zijn streven de partners wereldwijd te ondersteunen in een logica van solidariteit en emancipatie.