nl

Internationale acties

Het ISVI zet zich, samen met zijn partners, via een internationale syndicale samenwerking over de hele wereld in om maatschappelijke en politieke veranderingen te bewerkstelligen die overeenstemmen met de progressieve waarden.

Onze partnerlanden
Ons doel

Waardig werk voor iedereen

Voor het ISVI is het bekomen van waardig werk voor iedereen een absolute noodzaak om uit de wereldcrisis te geraken en om duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen.

Het belang van waardig werk
IVSI

Een uitgesproken vakbondsidentiteit

Het ISVI ondersteunt meer dan dertig vakbondspartners over de hele wereld. Hierdoor staat het ISVI midden in de internationale vakbondsbeweging en versterkt het een internationaal netwerksyndicalisme. Het ISVI bouwt verder op de ervaringen van het ABVV in bedrijven en sectoren en op interprofessioneel niveau en steunt op de kennis van het ABVV in het voeren van een bipartite en tripartite sociale dialoog op nationaal en internationaal niveau.

Door het vergemakkelijken van synergie in acties en het ontwikkelen van gemeenschappelijke dynamieken tussen vakbondsmilitanten van het ABVV en internationale partners, sluiten de activiteiten van het ISVI nauw aan bij de realiteit op de werkvloer van werknemers wereldwijd.

Visie & Missie