nl

Actualiteit


In My Name – ISVI steunt de petitie voor het burgerwetsvoorstel voor regularisatie

Naar schatting leven er in België ongeveer 150.000 mensen zonder papieren. Zij werken vaak onder slechte arbeidsomstandigheden en aan zeer lage lonen, die lang niet in de buurt komen van de wettelijke minimumlonen, laat staan de €14/uur waarvoor het ABVV campagne voert. In december 2021 werd de nationale campagne “In my name” gelanceerd, met als doel de goedkeuring van een wet met duidelijke criteria én een onafhankelijke procedure voor de regularisatie van migranten zonder papieren. De burgermobilisatie verantwoordelijk voor dit initiatief, werd mee opgebouwd en ondersteund door de vakbonden: in hun (internationale) strijd voor waardig werk en tegen de instrumentalisering van mensen zonder papieren in het druk zetten op lonen, de sociale zekerheid en de eenheid in strijd van werknemers.

Artikel lezen Het document bekijken

Levens veranderen

Fysiek, seksistisch en seksueel geweld zijn slechts het zichtbare deel van alle andere vormen van moreel, sociaal, professioneel of cultureel geweld dat vooral tegen vrouwen is gericht. Jammer genoeg ontsnappen de werknemers in de DRC niet aan deze realiteit. Meer nog, zij zijn twee keer slachtoffer, omdat armoede en geweld elkaar versterken en daardoor veel vrouwen in een neerwaartse spiraal storten. De ratificering van Conventie 190 van de IAO reikt hen een extra hefboom aan om dit onvermijdelijke lot te doorbreken en een ander leven te leiden!

Artikel lezen Het document bekijken

Strijd tegen kinderarbeid in de wereld uitgedaagd

ABVV Horval en ISVI hebben sinds 2011 een project rond de strijd tegen kinderarbeid in Ivoorkust en Burkina Faso. Tijdens een colloquium op 14 oktober 2016, georganiseerd door AFOIT werden de resultaten van ons project voorgesteld als één van de praktijkvoorbeelden van concrete oplossingen in deze strijd.

Artikel lezen

Totaal gebrek aan transparantie bij de Wereldbank

De Wereldbank heeft 187 leden. België be­schikt over één zetel in de 25-koppige raad van bestuur. Maar niemand, in het parlement noch in de regering, kan verzekeren dat de bestuurder de oriënteringen van de regering correct verdedigt. Erger nog, niemand weet zelfs wat die oriënteringen zijn!

Artikel lezen