nl

Actualiteit


Levens veranderen

Fysiek, seksistisch en seksueel geweld zijn slechts het zichtbare deel van alle andere vormen van moreel, sociaal, professioneel of cultureel geweld dat vooral tegen vrouwen is gericht. Jammer genoeg ontsnappen de werknemers in de DRC niet aan deze realiteit. Meer nog, zij zijn twee keer slachtoffer, omdat armoede en geweld elkaar versterken en daardoor veel vrouwen in een neerwaartse spiraal storten. De ratificering van Conventie 190 van de IAO reikt hen een extra hefboom aan om dit onvermijdelijke lot te doorbreken en een ander leven te leiden!

Artikel lezen Het document bekijken

Strijd tegen kinderarbeid in de wereld uitgedaagd

ABVV Horval en ISVI hebben sinds 2011 een project rond de strijd tegen kinderarbeid in Ivoorkust en Burkina Faso. Tijdens een colloquium op 14 oktober 2016, georganiseerd door AFOIT werden de resultaten van ons project voorgesteld als één van de praktijkvoorbeelden van concrete oplossingen in deze strijd.

Artikel lezen

Totaal gebrek aan transparantie bij de Wereldbank

De Wereldbank heeft 187 leden. België be­schikt over één zetel in de 25-koppige raad van bestuur. Maar niemand, in het parlement noch in de regering, kan verzekeren dat de bestuurder de oriënteringen van de regering correct verdedigt. Erger nog, niemand weet zelfs wat die oriënteringen zijn!

Artikel lezen