nl
Interactieve kaart

Onze partnerlanden

Pays Action Placeholder
Pays Action

Via de internationale vakbondssamenwerking bevordert het ISVI de Waardig Werk Agenda en zijn vier pijlers : banen en duurzame bestaansmiddelen scheppen, rechten op arbeid garanderen, de sociale bescherming uitbreiden en de sociale dialoog aanmoedigen. Dit zijn de 4 fundamenten om te komen tot een rechtvaardige globalisering en een democratische, duurzame, billijke, solidaire en inclusieve ontwikkeling.

Door zich in te schrijven in een solidaire en emanciperende logica versterkt het ISVI zijn vakbondspartners in het Zuiden opdat zij hun rol als sociale gesprekspartners optimaal kunnen spelen, gunstige krachtsverhoudingen kunnen opbouwen in het voordeel van alle werknemers en hun rechten kunnen verdedigen. Het ISVI is actief in 9 landen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië en steunt meer dan dertig partners in de hele wereld.

In België doet het ISVI, samen met het ABVV, aan informatieverspreiding, sensibilisering, bewustmaking, mobilisatie en versterking van de capaciteiten van de Belgische socialistische beweging, de organisaties van het maatschappelijk middenveld en de sociale bewegingen via educatie ter bevordering van een solidair wereldburgerschap over de uitdagingen van waardig werk en het opbouwen van rechtvaardige en evenwichtige mondiale relaties.

In zijn politieke actie draagt het ISVI de syndicale strijd en de eisen van zijn partners uit en verdedigt het een internationaal netwerksyndicalisme.

Internationaal netwerksyndicalisme