nl
Interactieve kaart

Onze partnerlanden

Pays Action Placeholder
Pays Action

Via de internationale vakbondssamenwerking bevordert het ISVI de Waardig Werk Agenda en zijn vier pijlers : banen en duurzame bestaansmiddelen scheppen, rechten op arbeid garanderen, de sociale bescherming uitbreiden en de sociale dialoog aanmoedigen. Dit zijn de 4 fundamenten om te komen tot een rechtvaardige globalisering en een democratische, duurzame, billijke, solidaire en inclusieve ontwikkeling.

De projecten van het ISVI, die zich inschrijven in een solidaire en emanciperende logica, zijn gericht op het gezamenlijk versterken van lokale vakbondspartners. Dit opdat vakbonden internationaal nog beter in staat zijn hun rol als sociale gesprekspartners te spelen en gunstige krachtsverhoudingen op te bouwen in het belang van alle werknemers. Het ISVI is actief in een twintigtal landen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië en steunt meer dan dertig partners in de hele wereld.

In België doet het ISVI, samen met het ABVV, aan informatieverspreiding, sensibilisering, bewustmaking, mobilisatie en versterking van de capaciteiten van de Belgische socialistische beweging, de organisaties van het maatschappelijk middenveld en de sociale bewegingen via educatie ter bevordering van een solidair wereldburgerschap over de uitdagingen van waardig werk en het opbouwen van rechtvaardige en evenwichtige mondiale relaties.

In zijn politieke actie draagt het ISVI de syndicale strijd en de eisen van zijn partners uit en verdedigt het een internationaal netwerksyndicalisme.

Internationaal netwerksyndicalisme