Pays Action Placeholder
Pays Action
Bekijk de foto's Bekijk de foto's Bekijk de foto's Bekijk de foto's Bekijk de foto's Bekijk de foto's Bekijk de foto's Bekijk de foto's Bekijk de foto's Bekijk de foto's Bekijk de foto's Bekijk de foto's Bekijk de foto's Bekijk de foto's Bekijk de foto's Bekijk de foto's Bekijk de foto's Bekijk de foto's Bekijk de foto's Bekijk de foto's Bekijk de foto's Bekijk de foto's

De context

Indonesië, de grootste economie in Zuidoost-Azië, een archipel van meer dan 300 etnische groepen, heeft een indrukwekkende economische groei gekend sinds het land de Aziatische financiële crisis van eind jaren negentig te boven is gekomen.

Vandaag de dag is Indonesië het op drie na dichtstbevolkte land ter wereld, de op tien na grootste economie in termen van koopkracht en een lid van de G-20.

Indonesië staat nog steeds voor aanzienlijke ontwikkelingsproblemen. Bovendien heeft de wereldwijde crisis als gevolg van de COVID-19 pandemie ongekende hinderpalen opgeworpen voor Indonesië’s ontwikkelingsdoelstellingen. Door de gevolgen van de pandemie voor de Indonesische economie is Indonesië vanaf juli 2021 officieel gezakt van een hoger middeninkomen-land naar een status van lager middeninkomen-land.

De syndicale context in Indonesië is recent grondig veranderd. Eind 2020 voerde de Indonesische regering namelijk de ‘omnibus wet’ in. Dit wetsvoorstel vervangt 79 bestaande wetten – waaronder de belangrijkste Indonesische arbeidswetgeving – door 3 nieuwe wetten. Deze omnibus wet omvat heel wat fundamentele wetgeving rond belastingen, arbeidsrecht en wetgeving voor ondernemingen. Het wetsvoorstel heeft dramatische gevolgen voor werknemers. Het houdt een grote flexibilisering in van arbeidsovereenkomsten waardoor werknemers minder werkzekerheid hebben, het huidige systeem van minimumlonen per district werd hervormd met een daling van de minimumlonen als gevolg, de compensatie bij ontslag wordt fors verlaagd, enz. De vakbonden en het maatschappelijk middenveld werden op geen enkel moment geconsulteerd of betrokken bij de totstandkoming van deze wet. De omnibus wet kan gezien worden als een fundamentele hervorming van het juridisch kader die enkel rekening houdt met de belangen van investeerders en geen oog heeft voor vakbondsrechten, mensenrechten en het klimaat. Ondanks vakbondsacties, protesten vanuit het middenveld en juridische procedures voor het Grondwettelijk Hof om de wet tegen te houden ziet het ernaar uit dat de negatieve impact op de rechten van werknemers, het recht op vereniging en andere collectieve rechten reëel zijn.

In Indonesië zal de klimaatverandering waarschijnlijk grote gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van water, gezondheid en voeding, rampenrisicobeheer en stedelijke ontwikkeling – vooral in de kustgebieden, met gevolgen voor armoede en ongelijkheid. Indonesië vertegenwoordigt het op twee na grootste tropische regenwoud ter wereld (94,1 miljoen hectare) en herbergt ’s werelds grootste tropische veengebieden (14,9 miljoen hectare) en mangrovebossen (3,31 miljoen hectare). Deze natuurlijke rijkdommen slaan enorme hoeveelheden koolstof op die de gevolgen van de klimaatverandering verzachten, wat van cruciaal belang is voor het levensonderhoud van de Indonesiërs en de leefbaarheid van de regio op lange termijn.

Partners

 • SPN – Serikat Pekerja Nasional
 • GARTEKS – Federasi Garment Tekstile Kulit Sepatu & Sentra Industri
 • FSPMI- Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
 • IA SEA – IndustriALL Southeast Asia regional office : responsible for the coordination of the project with SPN, GARTEKS and FSPMI
 • FSP2KI – Federasi Serikat Pekerja Pulp Dan Kertas Indonesia

Samenvatting interventielogica (Geografische focus, sectoren, strategieën, doelstellingen, partnerschappen en eventuele synergiën)

De doelstelling van het programma in Indonesië focust zich op de werknemers en partnervakbonden in twee sectoren: de textiel- en kledingsector (TGSL) enerzijds en de pulp- en papiersector (P&P) anderzijds. De partnerschappen met de verschillende vakbonden in Indonesië beoogt deze vakbonden te versterken met als doel om de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers in deze sectoren en bedrijven te verbeteren.

De partnerschappen in Indonesië hebben en brede waaier aan doelstellingen en strategieën:

 • Organiseren: ledenstijging en meer bedrijven met vakbondsvertegenwoordiging binnen de Indonesiche TGSL sector en P&P sector.
 • Sociale dialoog: meer bedrijfscao’s en grotere dekkingsgraad cao’s, verbetering bedrijfscao’s op vlak van arbeidsvoorwaarden, lonen, ontslagregeling, vakbondsrechten, veiligheid op het werk, sanctioneren Gender Based Violence in de bedrijven, betere zwangerschapsrust en pensioenbijdragen, afdwingen Global Framework Agreements (GFA) bij Indonesische toeleveranciers van kledingmerken met een GFA, ontwikkelen steun binnen de TGSL sector rond concept nationaal sectoraal minimumloon
 • Financiële duurzaamheid: verbeteren van systeem en intern management vakbondsbijdragen, betere toepassing van bestaande clausules in de statuten rond het innen van lidgeld.
 • Gender: meer vrouwelijke vakbondsdelegees, cao’s rond Gender Based Violence, sensibilisering werknemers rond C190 & C183, cao’s rond zwangerschapsbescherming, specifieke membership meetings over gender problematieken
 • Veiligheid in de bedrijven : verhoging aandacht voor veiligheid in de bedrijven via veiligheidscomités in de bedrijven. Capaciteitsversterking vakbondsdelegees en werknemers rond veiligheid op de werkvloer
 • Just transition: sensibilisering achterban rond dit thema
 • Internationale uitwisseling over TGSL en P&P bevoorradingsketen: internationaal netwerk binnen de bevoorradingsketen versterken via uitwisseling van informatie en ervaringen.

De activiteiten zullen plaats vinden in volgende regio’s binnen Indonesië:

 • North Sumatra Province (Medan)
 • Riau Province (Pekanbaru)
 • Banten province (Serang)
 • West Java province (Bandung)
 • Central Java province (Semarang)
 • Yogyakarta province (Yogyakarta)
 • East Java province (Surabaya)
 • Jambi province (Jambi)
 • South Sumatra province (Palembang)
 • East Kalimantan province (Samarinda)
 • Lampung province (Bandar Lampung)

Samenvatting van de belangrijkste activiteiten

 • Opleiding voor vormingsgevers
 • Vormingssessies voor vakbondsleiders (nationaal en provinciaal kader van de vakbond)
 • Vormingssessies voor vakbondsafgevaardigden in de ondernemingen
 • Thematische uitwisseling
 • Strategische vergaderingen tussen vakbonden die deelnemen aan de sociale dialoog
 • Ontwikkelen van gemeenschappelijke syndicale positienota
 • Informatiesessies voor vakbondsafgevaardigden in de ondernemingen
 • Sensibiliseringsacties met de werknemers uit de sector
 • Mobiliseringsacties met de werknemers uit de sector
 • Wervingsacties en activiteiten om de werknemers in de ondernemingen te organiseren
 • Campagnes: ontwikkelen van campagnemateriaal en uitvoeren van campagnestrategie
 • Belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding
 • Mapping TGSL sector
 • Mapping P&P sector
 • MEL-activiteiten
 • Bijeenkomsten stuurgroepen van het programma

Enkele cijfers

 • 275 mln

  Bevolking

 • >13 000

  Eilanden

 • $932 mld

  BNP

 • $183

  Gemiddeld maandloon

 • 5%

  Syndicalisatiegraad

 • 111

  Welzijnsindex (/187 landen)