In een geglobaliseerde wereld waarin de uitdagingen en de regio’s onderling afhankelijk zijn, worden de bevolkingen van alle continenten, in verschillende mate, geconfronteerd met

  • een toename van de uitbuitingsmechanismen en de sociale, politieke, economische ongelijkheden en genderongelijkheid;
  • de internationalisering van de politieke besluitvorming;
  • het veranderen van de productiewijzen en de arbeidsorganisatie;
  • geen toegang tot de (burgerlijke, politieke, syndicale, economische, sociale en culturele) mensenrechten en de schending van deze rechten;
  • de criminalisering van het sociaal verzet en het verdwijnen van ruimtes voor verzet en tegenmacht;
  • het complexer worden en het voortduren van gewapende conflicten;
  • de intensifiëring en de groeiende verwevenheid van crisissen (financieel, klimaat, voedsel, politiek, …);
  • de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen.

Deze werkelijkheid is het resultaat van complexe mechanismen die ontstaan uit doelbewuste politieke keuzes. In deze situatie structureert en organiseert de vakbondsbeweging zich. Het gaat erom collectief en individueel te mobiliseren om alternatieven te creëren en/of weerstand te bieden om sociale veranderingen te verdedigen die een rechtvaardige, duurzame en solidaire wereld beogen. In deze context is de actie van het IVSI geworteld.