Visie van het ISVI

In het licht van de globalisering, de internationalisering, de beleidsbeslissingen, de alsmaar sterker wordende multinationals, de transformaties in de productiewijzen en in de organisatie van de arbeid alsook de toenemende migratie, moeten de werknemersorganisaties zich structureren en organiseren om de uitdagingen van deze bijzondere context aan te gaan.

In deze context is de visie van het ISVI de volgende:

De vakbondspartners van het ISVI in Afrika, Amerika en Azië:

 • zijn vrij, sterk, representatief, democratisch en onafhankelijk
 • verdedigen de rechten van de werknemers en werkneemsters en waardig werk voor iedereen
 • oefenen hun rol van tegenmacht uit
 • hebben een impact op de veranderingen in hun maatschappij
 • ijveren voor een rechtvaardige, duurzame, inclusieve, democratische en solidaire maatschappij.

Het ABVV en zijn militanten in België:

 • zetten zich in voor de thematiek van internationale syndicale samenwerking
 • engageren zich voor de internationale solidariteit
 • strijden tegen sociale ongelijkheden zowel in België als in de rest van de wereld
 • dragen bij tot de verwezenlijking van de waardig-werkdoelstellingen zowel in België als in de rest van de wereld
 • ijveren voor een rechtvaardige, duurzame, inclusieve, democratische en solidaire maatschappij.

Het ISVI, een uitgesproken vakbondsidentiteit en een bottom-up dynamiek

Het ISVI kan beroep doen op de ervaring van het ABVV in zowel de bedrijven, sectoren als het interprofessioneel vlak en op de bipartite en tripartite sociale dialoog die het ABVV op nationaal en internationaal niveau voert. Ook omgekeerd draagt het ISVI bij aan de reflectie van het ABVV door zijn eigen activiteiten, terreinervaring en zijn rechtstreekse dialoog met de partners uit Afrika, Amerika en Azië.

Het ISVI heeft een dubbele terreinverankering, zowel met de vakbondspartners uit Amerika, Azië en Afrika als in Belgische ondernemingen en fabrieken via de beroepscentrales van het ABVV. Door de bottom-up aanpak sluit het ISVI nauw aan op de werkvloerrealiteit van werknemers uit verschillende werelddelen.

Het ISVI staat midden in de vakbondsbeweging. Dankzij deze bevoorrechte positie kan het ISVI de internationale solidariteit en de in de vakbonden aanwezige expertise coördineren, bevorderen en mobiliseren. Het ISVI levert een bijzondere bijdrage aan de internationale vakbondssamenwerking.

Missie van het ISVI

Het ISVI heeft meerdere missies :

 •  Versterken van de capaciteiten van de vakbondspartners uit Afrika, Azië ne Amerika
 •  Uitwerken van een partnerschapsstrategie tussen Noord en Zuid, gestoeld op gelijkheid tussen partners en op wederzijds respect, vertrouwen en begrip, met respect voor diversiteit en verschillen in een wederzijds leerproces.
 • Bevorderen van een internationaal netwerksyndicalisme door synergiën te ontwikkelen in acties en een gemeenschappelijke dynamiek tussen vakbondsmilitanten uit verschillende werelddelen.
 • Sensibiliseren, informeren en mobiliseren van de Belgische socialistische vakbeweging rond de uitdagingen van internationale samenwerking om kritische en geëngageerde opinies te vormen en te voeden.
 • De stem van de werknemers en de vakbondspartners uit Afrika, Amerika en Azië te laten horen en hun vakbondsstrijd onder de aandacht te brengen.
 • Meebouwen aan een sterke en onafhankelijke internationale syndicale tegenmacht ten voordele van maatschappelijke en politieke verandering, in overeenstemming met de progressieve waarden.