nl

Actualiteit


Migratie: een internationale en syndicale strijd

Ver weg van de beroering die de federale regering op haar grondvesten doet daveren, wordt de strijd voor de verdediging van de rechten van de migranten ook
gevoerd in de zogenaamde ‘landen van herkomst en/of transit’. Daarom onderneemt CSI-Afrique ook actie in partnerschap met ISVI en Federaal ABVV sinds juni 2017.

Artikel lezen

DRC – 8 uur op het werk in plaats van 8 uur werk

Gecamines, het vroegere nationale pronkjuweel, stelde begin jaren ’90 nog 40.000 mensen tewerk. Vandaag zijn dat er minder dan 8.000 en de productie is onbeduidend klein. Deze trage en geprogrammeerde teloorgang – in samenwerking met de Wereldbank – is vandaag duidelijk te zien aan het aantal stilgevallen fabrieken.

Artikel lezen

BBTK en ISVI in Indonesië

Wereldwijd heeft de helft van de drie miljard werknemers geen arbeids­contract. De internationale uitdagingen van de vakbon­den zijn groot. In de geglobaliseerde wereld met alsmaar sterker wordende multinatio­nals, met veranderingen in productiewijzen en in arbeidsorganisatie, maar ook met toe­nemende migratie, moeten werknemers zich organiseren.

Artikel lezen
c1ea5c869d6c43e74e79f2302dee3c55&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&