nl

Actualiteit


Colombia: onderzoek zorgplicht

28 april, International Workers’ Memorial day, is een dag die in het teken staat van het herdenken van alle werkenden die slachtoffer werden op hun werk van dodelijke ongelukken, verminkingen, ziekte… Vrijwillige engagementen van bedrijven leveren tot nu toe duidelijk veel te weinig op, mede door de bovenvermelde obscuriteit waarin de productieketen gewikkeld is. In het kader van deze obscuriteit voerde Cetri voor ISVI, Solsoc en FOS een onderzoek uit in Colombia, met als focus 2 cases rond de arbeidsomstandigheden in een mijnbouw- en bananenplantagebedrijf. De studie gaat in op de vraag onder welke voorwaarden en in welke mate een zorgplichtwet, een middel kan zijn in de handen van activisten in Colombia.

Artikel lezen

Deelname ABVV en ISVI aan actie Rana Plaza, never again!

Op donderdag 21/04/2022 vond de 9e herdenking de instorting van het Rana Plaza gebouw plaats. In 2013 deed deze ramp 1134 werknemers, en voornamelijk werkneemsters, het leven verliezen. Vele anderen bleven gewond achter. Terwijl de actie in eerste instantie een herdenkingsmoment is, grijpen we de gelegenheid ook aan om de strijd te voeren voor de […]

Artikel lezen

In My Name – ISVI steunt de petitie voor het burgerwetsvoorstel voor regularisatie

Naar schatting leven er in België ongeveer 150.000 mensen zonder papieren. Zij werken vaak onder slechte arbeidsomstandigheden en aan zeer lage lonen, die lang niet in de buurt komen van de wettelijke minimumlonen, laat staan de €14/uur waarvoor het ABVV campagne voert. In december 2021 werd de nationale campagne “In my name” gelanceerd, met als doel de goedkeuring van een wet met duidelijke criteria én een onafhankelijke procedure voor de regularisatie van migranten zonder papieren. De burgermobilisatie verantwoordelijk voor dit initiatief, werd mee opgebouwd en ondersteund door de vakbonden: in hun (internationale) strijd voor waardig werk en tegen de instrumentalisering van mensen zonder papieren in het druk zetten op lonen, de sociale zekerheid en de eenheid in strijd van werknemers.

Artikel lezen Het document bekijken

IFSI-ISVI sluit zich aan bij het ABVV in de veroordeling van de Russische militaire aanval in Oekraïne en de oproep tot een onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden.

Het ABVV betuigt solidariteit met het Oekraïense volk en de Oekraïense werknemers en vakbonden. Samen met de hele internationale vakbeweging steunt het ABVV ook al diegenen in Rusland en in de regio die zich publiekelijk uitspreken tegen de militaire interventie. Het is de plicht van alle vakbonden in de regio om samen te werken teneinde een vreedzame oplossing van het conflict te vergemakkelijken.

Artikel lezen