nl

Actualiteit


Jaarrapport ISVI 2022

In 2022 werden de negatieve gevolgen van COVID-19 bevestigd. De pandemie heeft geleid tot een verdere inperking van de vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering, hetgeen de politieke en sociale democratie ernstig ondermijnt.

Artikel lezen Het document bekijken

Eindevaluatie en management response programma Andes 2017-2021

Het programma voor waardig werk was een gezamenlijk initiatief van FOS, IFSI/IVSI en Solsoc binnen het gemeenschappelijk strategisch kader voor fatsoenlijk werk. Het werd uitgevoerd tussen 2017 en 2021 en had tot doel het leven van mensen te verbeteren door veranderingen teweeg te brengen langs drie thematische assen: arbeidsrechten, toegang tot en levering van toegang […]

Artikel lezen Het document bekijken

Eindevaluatie en management response programma luik België 2017-2021

FOS, Solsoc en IFSI/ISVI implementeerden het Belgische luik van het gezamenlijke DGD programma dat tussen 2017 en 2021 werd uitgevoerd. Het programma maakt deel uit van twee Gemeenschappelijk Strategische Kaders (GSK): het geografische GSK België en het thematische GSK Waardig Werk. Deze GSKs dienen om de coördinatie, complementariteit en synergiën te bevorderen tussen organisaties die […]

Artikel lezen Het document bekijken

Eindevaluatie en management response programma Cuba 2017-2021

Het programma voor waardig werk was een gezamenlijk initiatief van FOS, IFSI/IVSI en Solsoc binnen het gemeenschappelijk strategisch kader voor waardig werk. Het werd uitgevoerd tussen 2017 en 2021 en had tot doel het leven van mensen te verbeteren door veranderingen teweeg te brengen langs drie thematische assen: arbeidsrechten, toegang tot en verstrekking van gezondheidsdiensten, […]

Artikel lezen Het document bekijken

Eindevaluatie en management response programma ISVI/IFSI 2017-2021

ISVI/IFSI is het Instituut voor Internationale Vakbondssamenwerking ondersteund door het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV). Samen met het ABVV ondersteunt het ISVI/IFSI meer dan 30 vakbondspartners wereldwijd en bevestigt het zijn streven om de partners uit het Zuiden te ondersteunen in een logica van solidariteit en emancipatie. ISVI/IFSI vecht via vakbondsprojecten om de arbeids-, gezondheids- en […]

Artikel lezen Het document bekijken