Het programma voor waardig werk was een gezamenlijk initiatief van FOS, IFSI/IVSI en Solsoc binnen het gemeenschappelijk strategisch kader voor fatsoenlijk werk. Het werd uitgevoerd tussen 2017 en 2021 en had tot doel het leven van mensen te verbeteren door veranderingen teweeg te brengen langs drie thematische assen: arbeidsrechten, toegang tot en levering van toegang […]

Het programma voor waardig werk was een gezamenlijk initiatief van FOS, IFSI/IVSI en Solsoc binnen het gemeenschappelijk strategisch kader voor fatsoenlijk werk. Het werd uitgevoerd tussen 2017 en 2021 en had tot doel het leven van mensen te verbeteren door veranderingen teweeg te brengen langs drie thematische assen: arbeidsrechten, toegang tot en levering van toegang tot en verstrekking van gezondheidsdiensten, en initiatieven op het gebied van de sociale en solidaire economie, door de organisatorische en institutionele capaciteiten van de nationale tegenhangers te versterken. In het Andesgebied werd het programma uitgevoerd in Bolivia, Colombia, Ecuador en Peru.

Deze eindevaluatie is een vereiste in het kader van de overeenkomst tussen FOS, Solsoc en IFSI-ISVI en het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking en dient als middel om verantwoording af te leggen aan de aan de donor, aan de DGD en aan de verschillende belanghebbenden die het programma steunen, waaronder verschillende vakbondsfederaties en ziekenfondsen, hun leden in België en individuele donoren. In de evaluatie wordt nagegaan in hoeverre het programma heeft bijgedragen tot de verwezenlijking van de specifieke doelstellingen die voor elk land zijn geformuleerd, met een bijzondere OESO DAC-criteria: doeltreffendheid, doelmatigheid, duurzaamheid, relevantie en effect, samen met het effect van de Covid-19-crisis op de uitvoering. De evaluatie formuleert aanbevelingen, lessen  uit de ervaringen die zullen worden gebruikt bij de uitvoering van het nieuwe DGD-programma 2022-2026.

Andes eindevaluatie FOS & ISVI-IFSI & SOLSOC 2017-2021 (SP)

Andes management response FOS &_ISVI-IFSI_& SOLSOC 2017-2021 (SP)