nl

Actualiteit


Financieel verslag 2018 en Budget 2019

Het financieel rapport voor 2018 werd eind juni 2019 overgemaakt aan DGD en bijgevolg zijn de cijfers voor 2018 nog niet volledig definitief (pas definitief na controle door DGD).

Artikel lezen Het document bekijken

Jaarrapport ISVI 2018

2018 was een zeer boeiend jaar voor het ISVI en zijn partners. Ondanks een moeilijke context in veel van onze partnerlanden was het tweede jaar van het programma 2017-2021 zeer succesvol voor onze partners en voor ons, zowel op het vlak van de bereikte resultaten op het terrein, de geleverde strijd als de nieuwe versterkte netwerken.

Artikel lezen Het document bekijken

KNUT – The Kenya National Union of Teachers

Op 24 januari 2019 sloot de KNUT – the Kenya National Union of Teachers – opnieuw aan bij de Central Organisation of Trade Unions (COTU-K). Dit na een afwezigheid van 50 jaar. Hierdoor wordt de Keniaanse confederatie in één klap meer dan 200.000 leden sterker.

Artikel lezen

De Algemene Centrale schaart zich achter de Congolese werknemers

De Democratische Republiek Congo blijft een land dat geconfronteerd wordt met kolossale socio-economische en democratische uitdagingen. Ondanks een enorm potentieel aan natuurlijke grondstoffen en hydro-elektrische energie blijft de situatie sinds jaren ongewijzigd. Ondanks een sprong van 10 punten in de door de UNDP gepubliceerde rangschikking 2015 van de index van menselijke ontwikkeling, blijft de socio-economische situatie van de DRC verontrustend.

Artikel lezen

De live match tussen HORVAL en Backus tegen AB-InBev

Er was eens een onderneming, AB-InBev genaamd, die haar imperium ver over de oceanen uitbreidde en die dacht overal ter wereld helemaal haar zin te kunnen doen. Met de Wereldbeker in aantocht, zeiden al haar ondertussen volwassen geworden kinderen: “Er moet meer bier zijn tijdens al die matchen! Laten we het tempo opdrijven”.

Artikel lezen