Van 2017 t.e.m. 2021 werkten IFSI-ISVI en BBTK voor de uitvoering van de eerste interventie in Indonesië samen met drie Indonesische textielvakbonden en één internationale vakbond. Het project (dat een vervolg kent voor de periode 2022-2026) had als doel de vakbondsbeweging in de sector en in bedrijven te ondersteunen en versterken in hun inspanningen om […]

Van 2017 t.e.m. 2021 werkten IFSI-ISVI en BBTK voor de uitvoering van de eerste interventie in Indonesië samen met drie Indonesische textielvakbonden en één internationale vakbond.

Het project (dat een vervolg kent voor de periode 2022-2026) had als doel de vakbondsbeweging in de sector en in bedrijven te ondersteunen en versterken in hun inspanningen om de werkomstandigheden te verbeteren. Daarbij was ook een specifieke aandacht voor gender genoodzaakt. De kledingsector stelt immers zeer veel vrouwen tewerk, maar het valt op dat de  vakbondsvertegenwoordigers in tegenstelling voornamelijk mannen zijn. Om het aantal vrouwen binnen de vakbond in verhouding te krijgen tot hun aandeel onder de werknemers werden verschillende acties opgezet. Er werden specifieke vormingen en vergaderingen georganiseerd voor de kledingarbeidsters, er werd een campagne opgezet rond seksuele intimidatie op de werkvloer en rond zwangerschapsbescherming, er werd ook naar gestreefd om deze laatste twee thema’s op te nemen in de bedrijfscao’s…

Deze gendercomponent van het ISVI-programma werd onder de loep genomen tijdens een impactevaluatie. Deze evaluatie wou nagaan wat de impact van het project was op:

  1. de genderverhouding van vakbondsvertegenwoordigers;
  2. de onderhandelingen over collectieve overeenkomsten met clausules over moederschapsbescherming en seksuele intimidatie;
  3. het bewustzijn van werknemers met betrekking tot deze gendergerelateerde onderwerpen.

Het resultaat van deze impactevaluatie is positief! De evaluatoren stellen dat de genderaanpak van het project gendergelijkheid en gendermainstreaming verbeterde in de textielindustrie en dat de vertegenwoordiging en het leiderschap van vrouwen binnen de vakbonden verbeterd is, maar dat het veranderen van traditionele overtuigingen en contextuele factoren een uitdaging.

U vindt hier de resultaten van de evaluatie : Impactevaluatie