Pays Action Placeholder
Pays Action
Bekijk de foto's

De context

Een rampzalige sociale en politieke context
Op politiek vlak blijft de context van de DRC getekend door een sterke stijging van de sociale spanningen en de politieke instabiliteit, sinds President Kabila in 2016 het einde van zijn mandaat niet respecteerde. Het is dan ook niet verbazend dat het Hoog Commissariaat van de VN voor de mensenrechten 25% meer mensenrechtenschendingen rapporteert in 2017, na een stijging met 30% in 2016. Het mensenrechtenrapport geeft ook aan dat vertegenwoordigers van de staat hier in 61% van de gevallen voor verantwoordelijk zijn en in totale straffeloosheid handelen.

De codex voor de mijnbouwsector voorziet in de repatriëring van 40% van de exportinkomsten. In werkelijkheid leven veel mijnbouwbedrijven deze wettelijke verplichting niet na. Zo heeft het Carter Centre in 2017 een ontluisterend verslag gepubliceerd over de Gécamines: Bijna driekwart van de winst geboekt tussen 2011 en 2014 (750 miljoen op 1,1 miljard US$) is niet traceerbaar.
De toestand is ook dramatisch in de openbare diensten, waar de ambtenaren hun lonen blijven ontvangen op basis van een voorbijgestreefde wisselkoers: 930 Congolese Frank voor 1 US$, terwijl de officiële koers 1600 frank bedroeg in december 2017. Er waren nochtans verbintenissen van de Eerste Minister om de loonindexering te doen naleven. Sommige staatsondernemingen, zoals de ONATRA (Office National des Transports), werden kampioen in het niet-uitbetalen van lonen. In Kinshasa cumuleerde dit staatsbedrijf 8 maanden loonachterstal en in Matadi 7 maanden. Daarom legden vakbonden in de openbare diensten, onder wie onze partners, stakingsaanzeggingen neerin verschillende sectoren van de openbare diensten.
Een aangepaste en vernieuwende methodologie
De samenleving en de Congolese vakbeweging staan voor ontelbare uitdagingen. Het door ISVI opgezette luik in de DRC bestaat voornamelijk uit basiseducatie voor werknemers en werkneemsters om de sociale dialoog te versterken. Permanente vorming van leden en een sterkere sociale dialoog zijn voor ons tegelijkertijd een doelstelling en een strategie om verandering te bewerkstellingen om de Congolese samenleving grondig te wijzigen. De methodologie van de studiekringen sluit aan bij de Afrikaanse traditie van de palaverboom en is een beproefd instrument om ervoor te zorgen dat morgen alle werknemers en werkneemsters toegang hebben tot educatie en dat ze bewust gemaakt worden over hun rechten en plichten binnen de onderneming, de vakbond en de samenleving in het algemeen. In een land als de DRC met meer dan 450 vakbonden is de studiekring ook een bevoorrecht instrument om de eenheid van de vakbondsactie aan te moedigen.
Een dynamische partnerschap
Om deze strategie tot een goed einde te brengen geeft het ISVI sinds het begin voorkeur aan de versterking van een dynamische partnershap op verschillende niveaus. Dit netwerk is in 2017 nog sterk uitgebreid door de groepering van de leden van onze 3 vakbondspartners partners binnen “Union Fait la Force” (UFF), een platform voor eenheid van vakbondsactie. Het landenprogramma wordt ondersteund door de Waalse CGSP, waardoor we onze aandacht prioritair richten op de openbare diensten (onderwijs, gezondheid, justitie, openbaar ambt). Daarnaast breidt het ISVI zijn samenwerking uit naar de Algemene Centrale van het ABVV om doelgerichter de werknemers van de mijnbouw- en energiesector in vijf provincies (Haut Katanga, Lualaba, Kinshasa, Kongo Central en Haut Uele) te bereiken. Op internationaal niveau blijft het ISVI bovendien een bepalende rol spelen in PANAF, het pan-Afrikaanse syndicale samenwerkingsprogramma van de Zweedse organisaties LO en TCO, de Braziliaanse CUT-Brasil, het Belgische ABVV, het IVV Afrika en de OUSA (Organisation de l’Unité Syndicale Africaine). In 2017 heeft de ‘Internationale de l’Education’ (IE) ook beslist het educatieve luik van de studiecirkels te versterken door zich toe te spitsen op de leerkrachten in 3 provincies (Bandundu, Kinshasa en Kongo Central).

Enkele cijfers

 • $8 mld

  Staatsbegroting 2017

 • 26%

  Depreciatie van de Congolese frank

 • 54%

  Inflatie

 • 25%

  Stijging aantal schendingen van mensenrechten

 • 6254

  Werknemers gevormd door studiekringen

 • 558

  Aantal studiekringen (135 met eigen middelen opgericht)

 • $8140

  Bijdragen van de partners

 • $12,6

  Kostpijs per vorming van een medewerker

 • >450

  Aantal vakbonden

 • 176

  Welzijnsindex (/187 landen)