Pays Action Placeholder
Pays Action
Bekijk de foto's Bekijk de foto's

De context

Vredesakkoorden : vrede?
In 2017 doen er zich 2 belangrijke feiten voor in Colombia: het implementeren van de vredesakkoorden of beter gezegd, het slecht (zelfs niet) uitvoeren ervan – en de voorbereiding van de pre-electorale periode. De door de FARC ‘bevrijde’ gebieden die aan de verplaatste boeren teruggegeven moeten worden, zijn – met de hulp van paramilitaire groepen – door de multinationals gestolen. Deze gebruiken ze voor monocultuur en voor het delven van kostbare ertsen, zonder rekening te houden met het leefmilieu of met de inheemse bevolking. De handel in verdovende middelen is opnieuw sterk toegenomen. De overheid slaagt er niet in opnieuw orde te scheppen en de corruptie tiert welig. Sociaal protest wordt onderdrukt. Werknemersrechten worden met de voeten getreden, stakingsrecht wordt niet gerespecteerd, het recht op onderhandelen evenmin… In 2017 is het aantal moorden op sociale en syndicale leiders met 45 % gestegen in vergelijking met 2016. In 2017 werden 73 mensenrechtenverdedigers vermoord; de FARC heeft aan het licht gebracht dat 50 FARC-leden vermoord werden sinds deze organisatie de wapens neerlegde. In 2017 waren er volgens de gegevens van de Nationale Syndicale School 198 aanslagen op syndicalisten. 19 vakbondsleiders uit de landbouw- en mijnsector werden vermoord.

Het project CUT – Vlaams ABVV is gericht op jonge werknemers. Zij lopen vandaag immers nog meer gevaar, vooral dan in de zones die vroeger door de FARC gecontroleerd werden. In die gebieden worden jongeren vaak gedwongen ingelijfd bij paramilitaire groepen. Anderen sluiten zich, omwille van het geld, aan bij criminele organisaties of bij drugkartels. De CUT schenkt bijzonder veel aandacht aan de jonge werknemers, die vaak het slachtoffer zijn van misbruiken en die bovendien een enorm ledenpotentieel vormen. De CUT is ook bezorgd om de hoge werkloosheidsgraad bij jongeren onder de 30 jaar. Dit project ging van start met een nationale workshop om het project voor te stellen, gevolgd door 5 regionale vormingsseminaries volgden in 2017. Op die manier konden 8 van de 32 departementen die het land telt, bereikt worden (namelijk Tolima-Huila, Bogotá-Cundinamarca, Santander, Risaralda, Bolívar-Atlántico). We bereikten maar 60% van het totale jongerenpubliek: aan de ene kant overtreft de vraag naar steun het aanbod en anderzijds wordt het leeftijdscriterium niet altijd echt gevolgd. Er moet dus met de CUT bekeken worden hoe dit criterium te doen aanvaarden. De vertegenwoordiging van de vrouwen bedraagt dan weer 44 %. Het project bestrijkt 3 economische sectoren : de openbare sector (waar de CUT sterk staat), de grootwarenhuizen (waar de CUT aan invloed wil winnen) en tenslotte sectoren zoals die van de snijbloemen, waar de bedrijfsvakbonden erg zwak staan.

Het project USO – AC-ABVV handelt voornamelijk over vakbondsvorming. De CASM is het officiële instituut voor vakbondsvorming van de USO, en ook van SINTRACARBON, de mijnvakbond en wil het ook worden voor de vakbond van « mijnen en energie ». Dankzij het project is de CASM vandaag een documentatiecentrum en een studie- en analysecentrum voor de petroleumsector en zal dit straks ook worden voor de sector mijnen en elektrische energie. De CASM is zijn methodes en inhoud steeds blijven verbeteren. Het vormingsinstituut organiseerde 21 activiteiten in 2017 : virtuele cursussen en cursussen met aanwezigheid (vorming aan 500 syndicalisten : 285 vrouwen, 215 mannen) in diverse petroleumsites, seminarie mijnen en energie, en cursussen over communicatie of collectieve onderhandelingen.

De projecten worden uitgevoerd in samenspraak en in netwerk met andere projecten van FOS en Solsoc. Op een seminarie rond synergiën heeft de USO alle aanwezigen uitgenodigd op het seminarie van CASM over feminisme en patriarchaat. Het WhatsApp – netwerk « BELCO » bestaat en werkt.

Enkele cijfers

 • 4,6%

  Syndicalisatiegraad

 • >65%

  Jeugd

 • 9,3%

  Officiële werkloosheidsgraad

 • 66,7%

  Informele arbeid

 • ongeveer 100.000

  Werknemers in petroleumsector

 • 85%

  Werknemers in petroleumsector zonder directe arbeidsovereenkomst

 • 95

  Welzijnsindex (op 188 landen)