Pays Action Placeholder
Pays Action
Bekijk de foto's Bekijk de foto's

De context

Ivoorkust is de grootste cacao-exporteur ter wereld. Ongeveer 40% van de totale wereldproductie aan cacaobonen komt uit Ivoorkust De cacao-industrie in dit land wordt gekenmerkt door erbarmelijke werkomstandigheden, kinderarbeid, cacaotelers zonder rechten, enz.

In Ivoorkust is er op politiek vlak sprake van een zekere continuïteit in het beleid na een zeer turbulente periode. Het huidige beleid focust zich voornamelijk op investeringen in infrastructuur en het aantrekken van private investeerders. Economisch boekt Ivoorkust duidelijk vooruitgang. Door een gebrek aan officiële cijfers is het moeilijk vast te stellen of dit ook op sociaal vlak positieve effecten genereert. Volgens regeringsbronnen steeg het gemiddeld inkomen van de gezinnen en daalde de armoede. Het wereldrapport van Human Rights Watch vat de vooruitgang op economisch en sociaal vlak als volgt samen: “Côte d’Ivoire’s strong macroeconomic growth continued and led to some gradual improvement in social and economic rights, such as access to education and basic healthcare. However, the government has made insufficient progress in tackling corruption and strengthening the judicial system. Members of the security forces continued to be implicated in illegal detentions and torture, albeit less often than in previous years, but extortion and racketeering by security forces was pervasive.”

De algemene toestand op vlak van syndicale rechten en werknemersrechten blijft erbarmelijk in Ivoorkust. Op de Global Rights Index van het IVV krijgt Ivoorkust de op één na slechtste score. (systematische schending van de rechten).

Project
Het project van het ISVI en ABVV-HORVAL in Ivoorkust heeft als doelstelling om de arbeidsomstandigheden in de cacaobevoorradingsketen te verbeteren. Het ISVI ondersteunt in dit opzicht twee sectorvakbonden in het realiseren van betere arbeidsvoorwaarden en het beter informeren en organiseren van de werknemers in de cacaosector. FEDENASAC.CI verenigt onder meer de werknemers uit de cacaoteelt. FENSTIAA-CI vertegenwoordigt o.a. de werknemers uit de cacao-verwerkende bedrijven. Beide partners zijn aangesloten bij de interprofessionele Ivoriaanse vakbondskoepel UGTCI die de lokale coördinatie van dit project op zich neemt.

Het project wordt ondersteund door ABVV-HORVAL die werknemers vertegenwoordigt uit dezelfde cacaobevoorradingsketen en dezelfde multinationale ondernemingen als de Ivoriaanse partnervakbonden.

Het project voorziet in specifieke vorming voor de vakbondsvertegenwoordigers van de twee sectorvakbonden in Ivoorkust rond individuele en collectieve rechten van de werknemers en rond onderhandelingstechnieken. Onze doelstelling is om de vakbondsvertegenwoordigers de nodige instrumenten aan te reiken om de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen en plantages kwalitatief te verbeteren. Daarnaast worden sensibiliseringsactiviteiten voorzien voor cacaotelers en werknemers uit de cacao-verwerkende bedrijven rond hun individuele en collectieve rechten alsook rond de ergste vormen van kinderarbeid.

Het programma vertrekt vanuit een ketenaanpak. In Ivoorkust is er een duidelijke syndicale trend aanwezig is om de vele Ivoriaanse ondernemingsvakbonden en cacaocoöperatieven te verenigen op sectoraal niveau. Het programma voorziet dan ook in uitwisseling tussen syndicale leiders uit verschillende onderdelen van de cacaobevoorradingsketen. Het streefdoel hierbij is om enerzijds tot een gemeenschappelijke analyse en standpunten te komen en anderzijds om – op langere termijn – te trachten op sectoraal niveau een sociale dialoog aan te gaan met de werkgevers in de Ivoriaanse cacaosector en sectorale cao’s af te sluiten.

Enkele cijfers

 • 26 miljoen

  Bevolking

 • $36 mld

  BBP

 • $102

  Gemiddeld maandloon

 • 17

  Aantal programma-activiteiten

 • Cacaobonen

  Belangrijkste exportproduct

 • 1503

  Bereikt aantal vakbondsmensen 2017

 • 171

  Welzijnsindex (/187 landen)