Een jaar geleden werd in het Belgische parlement een wetsvoorstel ingediend dat bedrijven verplicht om de mensenrechten te respecteren in hun toeleveringsketen. Twee maanden geleden keurde de Europese Commissie een voorstel van richtlijn goed over hetzelfde onderwerp.

Dit is hét moment om de massale mensenrechtenschendingen in internationale toeleveringsketens definitief  aan te pakken. Op 24 april is het negen jaar geleden dat 1134 kledingarbeiders om het leven kwamen toen een gebouw instortte waarin leveranciers van internationale modemerken waren ondergebracht. Negen jaar. Sindsdien is er enige vooruitgang geboekt, maar het gaat onaanvaardbaar traag. In België geven ngo’s en vakbonden een krachtig signaal om de slachtoffers te herdenken en tegelijkertijd de nationale campagne “MadeWithRespect” te lanceren.

Verloop van de actie en beeldmomenten

Op 21 april 2022, om 10 uur op het Surlet de Chokierplein – 1000 Brussel, zullen ngo’s en vakbonden samenkomen om de slachtoffers van de instorting van Rana Plaza te herdenken, 9 jaar na de tragedie in Bangladesh. Ze spreken er de Belgische regering aan op haar passieve houding: tijd om snel werk te maken van een zorgplichtwetgeving voor bedrijven. En zo rampen als Rana Plaza te voorkomen.

– Onthulling van een muurschildering waarmee de verloren levens in herinnering gebracht worden en beleidsmakers in het parlement tot actie aangespoord worden,
– Aansteken van kaarsen ter herdenking van de slachtoffers,
– Speeches door vertegenwoordigers van vakbonden en ngo’s,
– Deelnemers zingen gezamenlijk een lied.
Diverse actoren uit het middenveld, waaronder vakbonden, ngo’s en vertegenwoordigers van de coalitie “Corporate
Accountability”, zullen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

De Schone Kleren Campagne

De Schone Kleren Campagne is een coalitie van vakbonden, NGO’s en consumentenorganisaties: WSM, ABVV, ACV, FOS, ACV Puls, BBTK, ACV Metea, ABVV Algemene Centrale, Test Aankoop en De Transformisten. De Schone Kleren Campagne maakt deel uit van het internationale Schone Kleren Campagne-netwerk, dat 17 coalities in Europa en meer dan 200 partners wereldwijd telt. De Schone Kleren Campagne werkt nauw samen met haar Franstalige tegenhanger achACT.

Lancering van de campagne Made with Respect : Zorgplicht

De nationale campagne “MadeWithRespect“, wordt gecoördineerd door 11.11.11 en haar Franstalige tegenhanger CNCD-11.11.11. Met deze campagne willen de
betrokken organisaties:
– de aandacht vestigen op schendingen van mensenrechten, milieu- en sociale
rechten door bedrijven,
– hun voorstellen voor een zorgplichtwet bekend maken,
– beleidsmakers overtuigen om een ambitieuze zorgplichtwet goed te keuren.
Overzicht van de deelnemende organisaties: Zorgplicht | 11.11.11