Op 20 juni 2022 vindt een staking en betoging plaats. De centrale eis is meer koopkracht, gekoppeld aan het aanpassen van de loonnormwet die onderhandelen over degelijke lonen haast onmogelijk maakt. Verschillende internationale partners van het ISVI uiten hun solidariteit in een video gericht aan alle Belgische werknemers en werkneemsters.

Koopkracht : wereldwijd een strijd van de vakbond

De kwestie van koopkracht, degelijke lonen en waardig werk zijn cruciale vakbondsthema’s, hier en elders ter wereld. Werknemers en werkneemsters kregen wereldwijd veel te verduren tijdens de covid19-crisis, velen verloren hun job, vaak zonder terug te kunnen vallen op sociale bescherming. Anderen werkten in onveilige omstandigheden en/of werkten eindeloze overuren. De tekorten aan materiaal, infrastructuur en personeel, voortkomend uit de jarenlange neoliberale besparingen, vorm(d)en een gevaar voor de fysieke en mentale gezondheid op de werkvloer.

Ondanks hun enorme inzet tijdens de pandemie, worden werkenden niet beloond. Integendeel, terwijl verschillende bedrijven hun winsten enorm zagen toenemen tijdens de covid19-crisis, kregen de werkenden slechts kruimels. Maar ook de gevolgen van de oorlog in Oekraïne worden door de werknemers betaald: om de hoge winsten te behouden, wordt de crisis verrekend in de verkoopprijzen; de lonen volgen niet… Ook speculatie op voedings-, energie- en brandstofprijzen doet prijzen de hoogte ingaan, met meer armoede en onzekerheid tot gevolg. Net als in België stijgen prijzen enorm snel, in sommige landen zo goed als elke dag, en worden basisproducten voor steeds meer werkenden onbetaalbaar. Vakbonden hebben een belangrijke rol te spelen in het verdedigen van degelijke lonen en meer koopkracht opdat iedereen waardig kan leven. De groeiende wereldwijde ongelijkheid toont aldus opnieuw het belang van internationale syndicale solidariteit om de krachtsverhouding om te doen slaan ten gunste van alle werknemers en werkneemsters!

Enkele getuigenissen van solidariteit van partners van het ISVI

  • Fabián Peña – CUT Colombie (SP) : “We willen onze solidariteit uiten met het ABVV dat mobiliseert naar de actie voor meer koopkracht, wat noodzakelijk is om voor werkenden een degelijke levenskwaliteit te garanderen. We voeren deze strijd ook in Colombia en Latijns-Amerika.”

 

  • Africain Biraboneye – CESTRAR Rwanda (FR) : “Na de pandemie is er de oorlog in Oekraïne die alles verandert heeft. […] Alle prijzen gaan omhoog, behalve de lonen. Dit is zo in Rwanda en overal. Daarom steun ik de oproep van het ABVV voor 20 juni voor meer koopkracht en betere lonen.”

 

  • Kaira Reece – CSA Amérique Latine (SP) : “Voor ons is het fundamenteel dat werknemers en werkneemsters zich verenigen, in solidariteit, in de strijd voor meer koopkracht en een betere sociale rechtvaardigheid!”

 

  • Jean-Pierre Kimbuya – Syeco RDC (FR) : “Wij zijn solidair met de resolutie van het ABVV over de internationale situatie en koopkracht. En zeker ook met het rekening houden met migranten, zonder discriminatie, met als doel het uitbouwen van een syndicale tegenmacht op wereldschaal.” 

 

  • Francisco Maltes – CUT Colombie (SP) : “De inflactie wereldwijd doet de lonen en de koopkracht dalen, in alle landen: Colombia en België. Daarom wil CUT steun bieden en solidariteit uiten aan de strijd van Belgische werkenden.”

Lees hier de officiële solidariteitsbetuiging van CUT : 22-06-16 LA CUT COLOMBIA APOYA A TRABAJADORES DE BELGICA