Wat leeft er op het vlak van sociale bescherming op het internationale niveau? Welke bijdrage levert of zou België kunnen leveren aan deze dynamiek? Hoe kunnen inclusieve en solidaire systemen van sociale bescherming worden geïmplementeerd? Hoe kan de financiering ervan worden gewaarborgd?

We nodigen u graag uit om hier samen met onze gasten over na te denken tijdens onze conferentie op 4 november 2019, van 9.00 tot 16.30 uur.

Bij: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel.

Conferentie België-USP 2030 – Uitnodiging NL