Nieuwsbrief ISVI

De laatste nieuwsbrief van ons Internationaal Syndicaal Vormingsinstituut (ISVI) is verstuurd en toont de meerwaarde van een syndicale samenwerking rond een project dat de partners in het Noorden en het Zuiden verenigt. Wij ontdekken hoe het ISVI en de MWB de SNTI ondersteunen om het hoofd te kunnen bieden aan de nieuwe omstandigheden in de metaalindustrie op Cuba. Daarnaast stellen we de sensibiliseringsactie voor die Horval organiseerde tegen de kinderarbeid in de cacaosector, en bespreken we het belang van het netwerksyndicalisme. Verder onderzoeken we de genderdimensie van het vakbondswerk met het Nationaal Comité van de vrouwelijke arbeiders van CSA Benin, een ISVI- en IW-par tner die een cruciale rol speelt in de strijd tegen ongewenst seksueel gedrag in de ondernemingen en scholen. Het laatste artikel van de nieuwsbrief blikt terug op de IAO-conferentie waar een grootscheepse aanval van de werkgevers tegen de internationale conventies ter bescherming van migrerende werknemers te noteren viel. Een houding die krachtig bestreden is door de vakbonden waaronder het ABVV.