28 april, International Workers' Memorial day, is een dag die in het teken staat van het herdenken van alle werkenden die slachtoffer werden op hun werk van dodelijke ongelukken, verminkingen, ziekte… Vrijwillige engagementen van bedrijven leveren tot nu toe duidelijk veel te weinig op, mede door de bovenvermelde obscuriteit waarin de productieketen gewikkeld is. In het kader van deze obscuriteit voerde Cetri voor ISVI, Solsoc en FOS een onderzoek uit in Colombia, met als focus 2 cases rond de arbeidsomstandigheden in een mijnbouw- en bananenplantagebedrijf. De studie gaat in op de vraag onder welke voorwaarden en in welke mate een zorgplichtwet, een middel kan zijn in de handen van activisten in Colombia.

De afgelopen decennia bracht de globalisering heel wat veranderingen met zich mee. De macht en winsten van multinationals namen met hun verspreiding over de continenten steeds meer toe. Ook hun productieketens werden complexer, en minder transparant. Dit vormt een handig gegeven voor bedrijven en staten om verantwoordelijkheden te ontlopen wanneer het gaat om het respecteren en beschermen van mensen-, arbeids- en milieurechten.

28 april, International Workers’ Memorial day, is een dag die in het teken staat van het herdenken van alle werkenden die slachtoffer werden op hun werk van dodelijke ongelukken, verminkingen, ziekte… De covid-crisis heeft voor heel wat slachtoffers gezorgd, mede door de afwezigheid van beschermingsmateriaal. Ook een afwezigheid van sociale bescherming maakt dat in veel landen mensen onder druk stonden/staan om onveilige en gevaarlijke werkomstandigheden te accepteren omdat ze anders volledig zonder inkomen vallen.

Sommige jobs houden meer risico’s in dan andere, extra aandacht voor het veiligstellen van werknemers in deze jobs zou dan ook een prioriteit moeten zijn. Helaas zien we echter vaak dat dit op veel plaatsen helemaal niet het geval is en dat werknemers als ‘vervangbaar’ worden gezien. Dit wordt versterkt door het enorme tekort wereldwijd aan degelijke jobs, een pijler binnen de Waardig Werk agenda van de IAO, dat maakt dat werknemers tegen elkaar worden uitgespeeld. Arbeidsomstandigheden komen onder druk te staan, net zoals collectieve strijd voor een verbetering ervan. Vrijwillige engagementen van bedrijven leveren tot nu toe duidelijk veel te weinig op, mede door de bovenvermelde obscuriteit waarin de productieketen gewikkeld is.

In het kader van deze obscuriteit voerde Cetri voor ISVI, Solsoc en FOS een onderzoek uit in Colombia, met als focus 2 cases rond de arbeidsomstandigheden in een mijnbouw- en bananenplantagebedrijf. Lokale activisten en vakbondsmilitanten werpen licht op de arbeidsomstandigheden en de manier waarop geweld, paramilitaire groepen ingezet worden om het multinationals gemakkelijker te maken werknemers uit te buiten. De studie gaat in op de vraag onder welke voorwaarden en in welke mate een zorgplichtwet, een onderwerp waarover vandaag veel discussie is zowel op Belgisch als Europees niveau, een middel kan zijn in de handen van activisten in Colombia. Een zorgplichtwet zou een wettelijk kader vormen dat alle ondernemingen in een keten moet verplichten om zorg te dragen voor de werknemers, mensenrechten, het milieu… Een dergelijke wet moet er volgens het ISVI komen in een vorm waarin ze een extra versterking kan zijn van lokale vakbonden om de rechten en het welzijn van werknemers te verdedigen. Ze moet een versterking zijn ten aanzien van de eisen van de internationale vakbondsbeweging zodat alle regeringen wereldwijd de internationale arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie ratificeren en implementeren (vb. Co 81 – Conventie rond inspectie op Labour Inspection Convention). Hieronder vindt u de samenvattingen van het onderzoek, in het Nederlands, Frans en Spaans:

2220 Étude devoir de vigilance NL

2220 Étude devoir de vigilance ESP

2220 Étude devoir de vigilance FR