Het programma voor waardig werk was een gezamenlijk initiatief van FOS, IFSI/IVSI en Solsoc binnen het gemeenschappelijk strategisch kader voor waardig werk. Het werd uitgevoerd tussen 2017 en 2021 en had tot doel het leven van mensen te verbeteren door veranderingen teweeg te brengen langs drie thematische assen: arbeidsrechten, toegang tot en verstrekking van gezondheidsdiensten, […]

Het programma voor waardig werk was een gezamenlijk initiatief van FOS, IFSI/IVSI en Solsoc binnen het gemeenschappelijk strategisch kader voor waardig werk. Het werd uitgevoerd tussen 2017 en 2021 en had tot doel het leven van mensen te verbeteren door veranderingen teweeg te brengen langs drie thematische assen: arbeidsrechten, toegang tot en verstrekking van gezondheidsdiensten, en initiatieven op het gebied van de sociale en solidaire economie, door de organisatorische en institutionele capaciteiten van de nationale tegenhangers te versterken. In Cuba wordt het programma door FOS en IFSI/ISVI op twee gebieden ten uitvoer gelegd: arbeidsrechten en gezondheid.

Bij de evaluatie wordt nagegaan in hoeverre het programma heeft bijgedragen tot de verwezenlijking van de specifieke doelstellingen die voor elk land zijn geformuleerd, met bijzondere aandacht voor de DAC-criteria van de OESO inzake doeltreffendheid, doelmatigheid, duurzaamheid, relevantie en impact, samen met de impact van de Covid-19-crisis. In de evaluatie worden ook aanbevelingen gedaan en lessen getrokken ter begeleiding van de uitvoering van het nieuwe DGD-programma 2022-2026.

De externe eindevaluatie van het programma vond plaats tussen december 2021 en juni 2022.

Cuba Eindevaluatie FOS&ISVI-IFSI 2017-2021 (SP)

Cuba Management response – FOS&IFSI-ISVI- 2017-2021 (NL)