FOS, Solsoc en IFSI/ISVI implementeerden het Belgische luik van het gezamenlijke DGD programma dat tussen 2017 en 2021 werd uitgevoerd. Het programma maakt deel uit van twee Gemeenschappelijk Strategische Kaders (GSK): het geografische GSK België en het thematische GSK Waardig Werk. Deze GSKs dienen om de coördinatie, complementariteit en synergiën te bevorderen tussen organisaties die […]

FOS, Solsoc en IFSI/ISVI implementeerden het Belgische luik van het gezamenlijke DGD programma dat tussen 2017 en 2021 werd uitgevoerd. Het programma maakt deel uit van twee Gemeenschappelijk Strategische Kaders (GSK): het geografische GSK België en het thematische GSK Waardig Werk. Deze GSKs dienen om de coördinatie, complementariteit en synergiën te bevorderen tussen organisaties die rond hetzelfde land of thema werken.

Het onderstaande rapport is de eindevaluatie van het FOS, Solsoc, IFSI/ISVI programma dat liep van 2017-2021. Naast aandacht voor leren, dient het rapport in eerste plaats om verantwoording af te leggen aan de donor en de verschillende stakeholders die de organisaties ondersteunen. De evaluatie beroept zich op de OECD-DAC criteria, in het bijzonder het criterium rond effectiviteit: In welke mate heeft het programma in België zijn vooropgestelde specifieke doelstellingen bereikt, of met welke waarschijnlijkheid zal het deze bereiken? Daarnaast is ook aandacht voor efficiëntie (waaronder relevantie van het aanbod) en duurzaamheid. De evaluatie van het DGD progamma van FOS, IFSI/ISVI en Solsoc keek zowel naar het bewegingswerk (specifieke doelstelling 1) als naar het beleidswerk (specifieke doelstelling 2).

Om het bewegingswerk te evalueren, startten de evaluatoren met het bevragen van de partners naar de voor hen meest relevante of opvallende outcomes. Om deze outcomes te kunnen illustreren, valideren,
nuanceren, werden documenten gelezen en interviews georganiseerd, en er werd een enquête gelanceerd naar organisaties uit de beweging. Om het beleidswerk te evalueren, kozen de evaluatoren ervoor om via case studies te werken.

Eindevaluatie programma FOS & IFSI/ISVI & Solsoc 2017-2022 Luik België (NL)

Management response FOS & ISVI/IFSI & SOLSOC 2017-2021 – Luik België (FR)