ISVI/IFSI is het Instituut voor Internationale Vakbondssamenwerking ondersteund door het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV). Samen met het ABVV ondersteunt het ISVI/IFSI meer dan 30 vakbondspartners wereldwijd en bevestigt het zijn streven om de partners uit het Zuiden te ondersteunen in een logica van solidariteit en emancipatie. ISVI/IFSI vecht via vakbondsprojecten om de arbeids-, gezondheids- en […]

ISVI/IFSI is het Instituut voor Internationale Vakbondssamenwerking ondersteund door het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV). Samen met het ABVV ondersteunt het ISVI/IFSI meer dan 30 vakbondspartners wereldwijd en bevestigt het zijn streven om de partners uit het Zuiden te ondersteunen in een logica van solidariteit en emancipatie. ISVI/IFSI vecht via vakbondsprojecten om de arbeids-, gezondheids- en leefomstandigheden van werknemers te verbeteren. Het ISVI/IFSI concentreert zijn inspanningen in België, Indonesië, Colombia, Cuba, Peru, Bénin, Ivoorkust, Kenya, de Democratische Republiek Congo en Rwanda.

In het kader van de laatste hervorming van de niet-gouvernementele samenwerking hebben 9 maatschappelijke organisaties (ISVI/IFSI (FGTB/ABVV), IIAV/IEOI (ACV/CSC), BIS/MSI (ACLVB/CGSLB), WSM, FOS, Solidarité Socialiste (Solsoc), Oxfam Solidariteit, UNMS/NVSM, ANMC/LCM) gekozen voor een gemeenschappelijke strategische en thematische aanpak rond de waardig werk agenda in het Gemeenschappelijk Strategisch Kader (GSK) Waardig Werk (WW), om de complementariteit van hun ervaringen en expertise te bevorderen. De groep van 9 maatschappelijke organisaties droeg ook bij tot de ontwikkeling van het GSK België.

IFSI-ISVI, FOS en Solsoc ontwikkelden een gemeenschappelijk vijfmeerjarenprogramma 2017-2021 binnen het GSK Waardig Werk. Samen met hun partners in 23 landen en 2 regio’s zetten ze zich in om op nationaal, continentaal en internationaal niveau te werken om de impact van hun interventies ten gunste van rechtvaardige, duurzame, inclusieve en ondersteunende samenlevingen te optimaliseren door het bevorderen, verdedigen en implementeren van waardig werk voor alle werknemers, inbegrepen werknemers met een precaire status, van de informele en formele economie.

Graag publiceert het ISVI het metarapport van de eindevaluatie van het IFSI-ISVI DGD-vijfjarenprogramma 2017-2021. Het betreft de eindevaluatie van 6 specifieke landenobjectieven ( Benin, Ivoorkust, Kenia, DRC, Rwanda, Indonesië) en 4 continentale objectieven. De klemtoon van het evaluatieonderzoek lag op de effectiviteit en duurzaamheid van de behaalde objectieven en resultaten. ISVI is ten slotte ook mee verantwoordelijk samen met FOS en/of SOLSOC voor 5 andere strategische doelstellingen in België (2), Colombia, Cuba en Peru. Deze strategische doelstellingen werden apart geëvalueerd samen met FOS en/of SOLSOC en zijn eveneens te vinden op de website.

Doelstellingen

In de ToR maakte ISVI-IFSI duidelijk dat de eindevaluatie zowel belang hecht aan het leeraspect als aan het verantwoordingsaspect. Niettemin ligt de klemtoon van deze eindevaluatie grotendeels op het verantwoordingsapect naar verschillende stakeholders die IFSI-ISVI ondersteunen, waaronder DGD. Daardoor werd in de ToR ook gesteld dat de hoofdevaluatievraag zich concentreert op de effectiviteit van het programma. Dit neemt niet weg dat ook andere DAC-criteria zijn meegenomen in het evaluatiedesign. De DAC-criteria, die van toepassing waren bij het opstellen van het programma, werden dus als leidraad gebruikt. Dit betekent dat naast effectiviteit, ook de criteria efficiëntie, relevantie, duurzaamheid en impact werden meegenomen in de evaluatie. De evaluatoren hebben uiteraard ook het leeraspect meegenomen en deze komen prominent aan bod in deze evaluatie. Over de verschillende specifieke doelstellingen heen, werden een achttal (strategische) aanbevelingen geformuleerd die op basis van de bevindingen (en geleerde lessen) werden geformuleerd.

 

Finaal metarapport – Eindevaluatie programma 2017-2022 (NL)

Finaal metarapport – Eindevaluatie programma 2017-2022 (FR)

Management Response – Eindevaluatie programma 2017-2022 (NL)