Mensen- en milieurechtenschendingen blijven courant in Colombia. Om een beeld te krijgen van de rol van bedrijven bij die schendingen, hebben FOS, Solsoc, ISVI, Colombiaanse middenveldorganisaties en CETRI een onderzoek uitgevoerd naar de (on)zin van zorgplicht in de Colombiaanse mijnbouw- en bananensector, met de nadruk op lokale perspectieven. We nodigen je graag uit om de resultaten van ons onderzoek ‘Zorgplicht door de ogen van Colombiaanse partnerorganisaties van FOS, Solsoc en ISVI’ te ontdekken tijdens ons webinar op 19 april om 15 uur (Belgische tijd). Met onder andere bijdragen van Frédéric Thomas (CETRI), Sophie Wintgens (CNCD-11.11.11) en vertegenwoordigers van het Colombiaanse middenveld.

CETRI, ISVI, Solsoc en FOS en enkele Colombiaanse partnerorganisaties nodigen u graag uit op het virtuele evenement om de resultaten van hun studie over zorgplicht voor te stellen.

Momenteel werken beleidsmakers en ngo’s op Belgisch, Europees en internationaal niveau aan een kader voor een bindende zorgplichtwet. Zo’n wet zou bedrijven dwingen om de mensenrechten en het milieu te respecteren doorheen hun waardeketen. Een wet die mogelijk een verschil maakt voor de Colombiaanse boeren en arbeiders. Want meer dan vijf jaar na de ondertekening van de vredesakkoorden en één maand voor de presidentsverkiezingen wordt Colombia nog steeds gekenmerkt door wijdverbreide schendingen van de mensenrechten, vervolging van en moorden op maatschappelijke leiders, en straffeloosheid.

Het is in deze context dat Solsoc, FOS en IFSI, in samenwerking met het CETRI-onderzoekscentrum, een studie publiceren over de zorgplicht zoals die wordt gezien door hun Colombiaanse partnerorganisaties, waarbij de nadruk wordt gelegd op gevallen die verband houden met de bananen- en mijnbouwsector in Colombia. Het doel is te analyseren onder welke voorwaarden, en met welke middelen, bindende wettelijke kaders inzake zorgplicht een doeltreffend instrument kunnen zijn in de handen van Colombiaanse actoren om de eerbiediging van mensenrechten en arbeidersrechten en het milieu af te dwingen.

 

 

Praktisch

Volg het webinar via ZOOM of Facebook Live, op dinsdag 19 april vanaf 15:00. Er zal een simultane vertolking naar het Frans, Spaans en Nederlands voorzien zijn. De Zoom-link vindt u hier : https://us02web.zoom.us/j/86852477185

Aan het einde van het webinar heb je de mogelijkheid om vragen te stellen, ideeën te delen etc.

15.00 u.   Welkomstwoord

15.10 u.   Voorstelling van de bevindingen van de studie door Frédéric Thomas, onderzoeker aan het CETRI en een uiteenzetting van minister Kitir over         mensenrechten, waardig werk en zorgplicht.

15.40 u.   Bespreking van de bevindingen door:

  • Nelly Osorno Ospina, voorzitter van het Institut Populaire de Capacitation (partner van Solsoc)
  • Pablo Vargas (coördinator van de vakorganisatie van de agro-industrie en directeur van FENSUAGRO) (ex-partner van FOS)
  • Sophie Wintgens, Onderzoeksverantwoordelijke voor eerlijke en duurzame handel bij CNCD-11.11.1
  • Thierry Aerts, politieke raadgever ABVV.
  • Vertegenwoordigers van Solsoc, ISVI en FOS