De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) bestaat in 2019 honderd jaar. Ze is het enige ‘tripartiet’ overlegorgaan binnen de Verenigde Naties. Een overlegorgaan waar drie volgende partijen vertegenwoordigd zijn: regeringen, vakbonden en werkgeversorganisaties. Ze is ook de enige internationale instelling die tot doel heeft “de sociale rechtvaardigheid en bescherming van werknemers overal ter wereld na te streven”.

Brochure

PowerPoint Conferentie IAO