Ver weg van de beroering die de federale regering op haar grondvesten doet daveren, wordt de strijd voor de verdediging van de rechten van de migranten ook gevoerd in de zogenaamde ‘landen van herkomst en/of transit’. Daarom onderneemt CSI-Afrique ook actie in partnerschap met ISVI en Federaal ABVV sinds juni 2017.

De eerste berichten die ons bereiken uit de 10 landen uit West- en Noord-Afrika die bij dit grootschalige project van syndicale solidariteit betrokken zijn, klinken zeer bemoedigend. Toch zijn er bepaalde blokkeringen, want niet iedereen vindt het immers vanzelfsprekend om de vakbonden te betrekken bij het aanpakken van deze problematiek. Twee realiteiten van de migratieverschijnselen tonen de syndicale toegevoegde waarde aan. Allereerst het ontbreken van waardig werk. In de regio heeft slechts 28% van de 400 miljoen Afrikanen op actieve leeftijd een stabiele baan. En jaarlijks stromen 12 miljoen jongeren door naar de arbeidsmarkt … Ten tweede, het ontbreken van rechten van sociale bescherming. Ondanks het bestaan van een goede overeenkomst die  de meeneembaarheid van de rechten in de ECOWAS-ruimte (Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten) garandeert, is discriminatie sterk aanwezig. Daarom beoogt onze strategie een verbetering van de sociale dialoog in de CEDEAO om een positief migratiebeheer op te bouwen.