ABVV Horval en ISVI hebben sinds 2011 een project rond de strijd tegen kinderarbeid in Ivoorkust en Burkina Faso. Tijdens een colloquium op 14 oktober 2016, georganiseerd door AFOIT werden de resultaten van ons project voorgesteld als één van de praktijkvoorbeelden van concrete oplossingen in deze strijd.

Tot verbazing van vele aanwezigen werd tijdens de panelgesprekken en debatten op dit colloquium door enkele sprekers gepleit voor een radicaal andere benadering van kinderarbeid. Eerder dan de eliminatie van de ergste vormen van kinderarbeid zoals bepaald in IAO-conventie 182, werd ervoor gepleit om een wettelijk kader te creëren voor kinderarbeid. Het voorbeeld van Bolivia, waar een dergelijke juridische regeling bestaat, werd als voorbeeld aangehaald om kinderarbeid te aanvaarden en juridisch te omkaderen. Bolivia werd nochtans in 2015 veroordeeld door de IAO-normencommissie naar aanleiding van haar Internationale Arbeidsconferentie.

De permanent vertegenwoordiger van de Franse regering in de IAO, Claude Jeannerot, mocht het colloquium afsluiten. Hij herhaalde het engagement de Franse staat om de ergste vormen van kinderarbeid te bestrijden en juridische soepelheid op dit vlak niet te tolereren. Ook het ABVV blijft zich verder engageren in deze strijd.