Op donderdag 21/04/2022 vond de 9e herdenking de instorting van het Rana Plaza gebouw plaats. In 2013 deed deze ramp 1134 werknemers, en voornamelijk werkneemsters, het leven verliezen. Vele anderen bleven gewond achter. Terwijl de actie in eerste instantie een herdenkingsmoment is, grijpen we de gelegenheid ook aan om de strijd te voeren voor de […]

Op donderdag 21/04/2022 vond de 9e herdenking de instorting van het Rana Plaza gebouw plaats. In 2013 deed deze ramp 1134 werknemers, en voornamelijk werkneemsters, het leven verliezen. Vele anderen bleven gewond achter. Terwijl de actie in eerste instantie een herdenkingsmoment is, grijpen we de gelegenheid ook aan om de strijd te voeren voor de bescherming van mensen- en arbeidsrechten wereldwijd. De actie vormde eveneens de lancering van de campagne ‘Made with Respect’ van 11.11.11 en CNCD-11.11.11, rond de zorgplichtwet.  Een delegatie van ISVI en het ABVV was aanwezig om de actie te versterken en het belang van internationale syndicale samenwerking te onderstrepen.

Annelies, federaal secretaris van de Algemene Centrale, nam het woord :

Rana Plaza: never again!

Negen jaar na de verschrikkelijke ramp in Dhaka vragen wij aan de bedrijven en overheden om hun verantwoordelijkheid te nemen. Wij eisen dat de mensenrechten door iedereen, in de volledige waardeketen gerespecteerd worden.

Iedereen heeft het recht op een veilige werkomgeving.

Iedereen heeft het recht om zich te verenigen.

Iedereen heeft het recht op een leefbaar loon.

Iedereen verdient respect.

Negen jaar na die verschrikkelijke ramp is er veel te weinig veranderd. Nog steeds werken mensen in erbarmelijke, onveilige omstandigheden om spotgoedkope kledij te maken voor bedrijven die met de opbrengst gaan lopen. Nog steeds is er veel te weinig respect voor de mensen die onze fast fashion maken. Wereldwijd staan arbeids- en vakbondsrechten onder druk. Internationale solidariteit is hoog nodig!

Vrijwillige engagementen van bedrijven hebben veel te weinig opgeleverd. Het is tijd voor een zorgplichtwet die alle ondernemingen in de keten dwingt om zorg te dragen voor de werknemers.

Deze wet moet een versterking zijn ten aanzien van de eisen van de internationale vakbondsbeweging zodat de regering van Bangladesh en alle regeringen wereldwijd de internationale arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie ratificeren en implementeren. Dit is de weg naar een betere bescherming van de werknemers en hun rechten.

Aan de politieke partijen vragen wij om zo snel mogelijk werk te maken van een wet die bedrijven voor hun verantwoordelijkheden stelt. De mensenrechtenschendingen moeten stoppen. Zij die werknemers uitbuiten moeten een halt toegeroepen worden.

Rana Plaza: nooit meer!