Het ABVV betuigt solidariteit met het Oekraïense volk en de Oekraïense werknemers en vakbonden. Samen met de hele internationale vakbeweging steunt het ABVV ook al diegenen in Rusland en in de regio die zich publiekelijk uitspreken tegen de militaire interventie. Het is de plicht van alle vakbonden in de regio om samen te werken teneinde een vreedzame oplossing van het conflict te vergemakkelijken.

IFSI-ISVI sluit zich aan bij het ABVV in de veroordeling van de Russische militaire aanval in Oekraïne en de oproep tot een onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden.

Het ABVV betuigt solidariteit met het Oekraïense volk en de Oekraïense werknemers en vakbonden. Samen met de hele internationale vakbeweging steunt het ABVV ook al diegenen in Rusland en in de regio die zich publiekelijk uitspreken tegen de militaire interventie. Het is de plicht van alle vakbonden in de regio om samen te werken teneinde een vreedzame oplossing van het conflict te vergemakkelijken en zo een gemeenschappelijke toekomst voor iedereen te waarborgen, zonder geweld of oorlog. Dat is in het belang van de bevolking en de werknemers in hun land: de Oekraïners, die in de eerste plaats worden geconfronteerd met de verwoestingen van de oorlog, maar ook de Russische burgers, die de sociale gevolgen van de rampzalige politieke keuzes van hun leiders, alsook de economische sancties moeten ondergaan.

De internationale gemeenschap en de Europese Unie moeten alle politieke en diplomatieke middelen inzetten voor een de-escalatie van het conflict en om een echt vredesproces op gang te brengen met respect voor de democratie, de mensenrechten en de internationale verdragen.

Het ABVV zal deelnemen aan elk initiatief van de vredesbeweging in België en roept de Belgische regering nu al op om samen met alle andere landen van de Europese Unie alle mogelijke maatregelen te nemen om een humanitair beleid te voeren op het gebied van de opvang van de vluchtelingen, die er sowieso zullen zijn naar aanleiding van dit conflict.