Dit jaar staat de Internationale dag voor Waardig Werk, gevierd op 7 oktober, in het teken van de miljoenen werkenden die over heel de wereld een degelijk en rechtvaardig loon eisen.

7 Oktober is de Internationale dag voor Waardig Werk.

In onderstaande video’s komen twee syndicale partners Boutayeb Bouchkhachakh, adjunct-secretaris van SNIME en Joel Odigie, adjunct-secretaris van ITUC-Africa, aan het woord. Ontdek Waardig werk. De video’s zijn voorzien van Nederlandstalige en Franstalige ondertitels.

 

Boutayeb Bouchkhachakh – SNIME – Marokko

Joel Odigie – ITUC-Africa

 

Ook het IVV voerde campagne vandaag.

/Voor het oorspronkelijke artikel waar onderstaand uittreksel deel van uitmaakt, klik  hier./

Door de enorme inflatie, die het gevolg is van het winstbejag van machtige bedrijven die energie, vervoer, voedsel en andere basisbehoeften beheersen, worden meer werkenden en hun gezinnen in armoede gedompeld.

Meer dan de helft van alle huishoudens heeft moeite om rond te komen en 10% kan zelfs de kosten van de eerste levensbehoeften niet betalen.

De Covid-19 pandemie en de inval van Rusland in Oekraïne hebben een enorme impact op de aanvoer van goederen, en er wordt niets gedaan aan de bedrijfswinsten uit deze crises.

Dit komt bovenop de decennialange daling van het aandeel van de werknemers in de welvaart, aangezien zij al minder kregen dan hun toekomt als gevolg van de onderdrukking van vakbondsactiviteiten, met name collectieve onderhandelingen.

In de meeste landen zijn de minimumlonen niet toereikend, zodat deze werknemers het onderspit blijven delven.

(…)

De afbraak van het sociaal contract als gevolg van bewuste beslissingen van regeringen bedreigt de democratie zelf nu de anti-vakbondsonderdrukking en het gebrek aan eerlijke arbeidswetgeving ongekende hoogten bereiken.

Dit wordt versterkt door de mythe die door sommige economen en centrale bankiers, alsook door conservatieve politieke en mediakringen, wordt verspreid, namelijk dat de inflatie op de een of andere manier de schuld is van de werknemers en dat elke stijging van de inkomens van de mensen schadelijk is voor de economie. Dit is gewoon niet waar: de inflatie in de weinige landen die automatische loonindexering toepassen is ongeveer gelijk aan die in vergelijkbare landen die geen loonstijgingen hebben toegekend.

(…)

Werknemers over de hele wereld hadden geen andere keuze dan te staken om maatregelen te eisen om de loonkloof te dichten in het licht van de stijgende inflatie die huishoudens en gemeenschappen de kans op een fatsoenlijk leven en een fatsoenlijke toekomst ontneemt.

De internationale vakbeweging is eensgezind in het verdedigen van loonrechtvaardigheid voor alle werknemers, zowel in de formele als in de informele economie, waar zij ook wonen en wat hun activiteiten ook zijn.

 

Meer info: neem een kijkje op onze webpagina