In Peru richten onze partners, het vakverbond CGTP en de vakbond van de bouwsector FTCCP, zich met hun klachten steeds vaker tot de coördinatie van de mensenrech­ten.

Op 9 mei ondertekenden ze een document om de alliantie tussen presidentskandidaat Keiko Fujimori met een would-be-vakbondsleider uit de bouwsector te verwerpen. Aangezien de minister van Werk niet naar hen luistert en corrupte rechters gesloten bouwplaatsen opnieuw openen terwijl deze nog altijd even gevaarlijk zijn, kunnen de vakbonden enkel reageren door zich te richten tot de verdediger van de mensenrechten.

Ondertussen wordt de wet van 2011 op veiligheid en gezondheid op het werk door parlementsleden uitge­hold. Zij zijn van mening dat deze wet te streng is voor de werkgevers.