Op 28 april, de Werelddag voor Veilig en Gezond Werk, organiseerde de CGTP een ‘ethisch tribunaal van de veiligheid en gezond­heid’ waaraan een divers publiek deelnam.

Er kwamen een aantal aanbevelingen uit de bus zoals het bijhouden van een register van de slachtoffers van arbeidsongevallen en de wer­king verbeteren van de paritaire gezondheids­comités in de ondernemingen.

Peru – Op de Peruviaanse vakbondsaffiche over veiligheid en gezondheid op het werk staat roodkapje met bange blik te kijken naar een glimlachende wolf rechts van haar. Is de glim­lach die van de werkgever met zijn truken­doos? ‘Laat je niets wijsmaken, veiligheid en gezondheid op het werk is een recht!’ zo luidt de slogan op de affiche.

Onze partners, de Algemene Confederatie van de Werknemers uit Peru (CGTP) en de Federatie van de Bouwvakarbeiders van Peru (FTCCP) blijven die eis herhalen. Ze ijveren er ook voor dat de wet op de veiligheid en ge­zondheid op het werk die ze o.m. dankzij pro­jecten van ISVI-ABVV Brussel en AC-ABVV konden bedingen, niet uitgehold wordt onder het voorwendsel van “bureaucratische belem­meringen die privé-investeringen afremmen”.

Rwanda – In Rwanda is veiligheid en gezondheid op het werk een hefboom om onderhandelingen op te starten en daarna de discussie over de ar­beidsvoorwaarden aan te gaan. Net zoals in Peru is er nu in Rwanda een wet op dat vlak dankzij het syndicaal samenwerkingsproject. CESTRAR, partner van ISVI, ijvert dag na dag voor de naleving ervan en wil het proces ver­snellen door zelf in te staan voor de vorming van de nieuwe gezondheidscomités na de so­ciale verkiezingen die de vakbond met meer dan 90% van de stemmen won.

Palestina – In Palestina organiseerde de Palestijnse Al­gemene Federatie van Vakbonden (PGFTU), eveneens partner van ISVI, op 28 april een bijeenkomst van om en bij de 200 mensen uit diverse hoeken van de maatschappij om te praten over de werkomgeving, hoe die veiliger te maken, hoe de werkgevers te responsabili­seren en hoe preventie te bevorderen.