nl

Actualiteit


BBTK en ISVI in Indonesië

Wereldwijd heeft de helft van de drie miljard werknemers geen arbeids­contract. De internationale uitdagingen van de vakbon­den zijn groot. In de geglobaliseerde wereld met alsmaar sterker wordende multinatio­nals, met veranderingen in productiewijzen en in arbeidsorganisatie, maar ook met toe­nemende migratie, moeten werknemers zich organiseren.

Artikel lezen

De grenzen van de instellingen voor ontwikkelingsfinanciering

Zoals het in september gepubliceerde jaarverslag van CNCD nogmaals aantoont, is de ontwikkelingshulp steeds meer aangewezen op de instellingen voor ontwikkelingsfinanciering (IOF). Deze nationale instellingen worden meer bepaald aangesproken wanneer de ontwikkelingshulp wordt aangewend om andere fondsen vrij te maken. Deze praktijk staat bekend als ‘de financiële hefboom’.

Artikel lezen

Het ISVI ontwikkelt zijn website

Met het oog op een betere leesbaarheid en zichtbaarheid van de acties, is het ISVI – Instituut voor internationale vakbondssamenwerking, ondersteund door het Federaal ABVV – gestart met een volledige hervorming van zijn website. De website benadrukt de drie speerpunten van syndicale samenwerking zoals toegepast door het ISVI.

Artikel lezen

Migratie, een centraal thema in de internationale debatten

In juli 2017 vond de Internationale Arbeidsconferentie plaats. Op de agenda stond het punt ‘migratie van werknemers’. Een onderwerp dat elke dag in de actualiteit staat. Deze conferentie werd voor het ABVV gevolgd door Luc Demaret, voormalig expert van ACTRAV, het bureau voor de werknemersactiviteiten in de IAO. In een interview met hem hebben we gepraat over de stand van zaken van zijn werkzaamheden.

Artikel lezen
ut velit, id, sit diam dapibus et,