Mid-term evaluatie van het noord-luik van gemeenschappelijk programma FOS-ISVI-SOLSOC

Een van de belangrijkste strategieën van het programma is het in contact brengen van partners uit het Zuiden met partners uit het Noorden om ervaringen te delen en uit te wisselen: ziekenfondsen met ziekenfondsen, vakbondsmensen met vakbondsmensen enz. Hierbij wordt verondersteld dat mensen in een gelijkaardige positie meer open staan voor elkaars realiteit. De drie organisaties denken dat rechtstreekse uitwisseling meer doeltreffend is om het doelpubliek te sensibiliseren en aan te zetten tot gedragsverandering. Deze hypothese moet verder onderzocht worden.
De uitwisselingen kunnen zowel in het Zuiden als in het Noorden plaatsvinden. Deze manier van werken wordt ingegeven door de wil om niet in naam van anderen te spreken, maar om samen te werken met de lokale actoren.
Daarom hebben de drie organisaties dan ook besloten om gezamenlijk een tussentijdse externe evaluatie uit te voeren (tevens een eis van de DGD) betreffende de relevantie en doeltreffendheid van het betrekken van partners uit het Zuiden bij de Noordwerking. In dit geval is een externe blik een meerwaarde omdat zo de zelfevaluatie van “strategieën” kan worden geverifieerd.

Doelstellingen

Deze evaluatie heeft volgende doelstellingen:
• Nagaan in welke mate het betrekken van Zuidpartners een effectieve en relevante strategie is om aan beleidsbeïnvloeding en educatief werk te doen.
• Kijken wat de meest doeltreffende manieren zijn om de Zuidpartners te betrekken bij het beleids- en educatief werk (geïnspireerd door goede voorbeelden van andere GSK België organisaties).
• De gemeenschappelijke monitoring voor de Noordwerking beoordelen (format en gebruik) en mogelijke verbeterpunten blootleggen.