nl

Actualiteit


Totaal gebrek aan transparantie bij de Wereldbank

De Wereldbank heeft 187 leden. België be­schikt over één zetel in de 25-koppige raad van bestuur. Maar niemand, in het parlement noch in de regering, kan verzekeren dat de bestuurder de oriënteringen van de regering correct verdedigt. Erger nog, niemand weet zelfs wat die oriënteringen zijn!

Artikel lezen