Bekijk de foto's Bekijk de foto's Bekijk de foto's

Het ISVI, het Federaal ABVV en het Waals ABVV steunen al 10 jaar de ‘Confédération des Syndicats Autonomes du Bénin’ (CSA-Bénin) in de aanpak van een grootschalig probleem: veiligheid en gezondheid op het werk. Vanaf 2017 worden in partnerschap met de ‘Union Nationale des Syndicats des Travailleurs du Bénin’ (UNSTB) en de CSA-Bénin twee nieuwe luiken ontwikkeld. Het eerste luik heeft betrekking op de inkomenszekerheid in verschillende sectoren van de informele economie door de arbeidsorganisatie van kleine – mannelijke en vrouwelijke – ondernemers te versterken. Het is de bedoeling ze aan te moedigen en hen in staat te stellen uit de “van dag tot dag” organisatie van hun economische activiteiten te stappen. Het tweede luik is gericht op arbeiderseducatie in samenwerking met het Programma van internationale vakbondssamenwerking PANAF. CSA-Bénin en UNSTB zijn twee van de acht door de regering erkende vakverbonden, wat de mogelijkheid biedt met de overheid samen te werken om een sterke arbeidswetgeving uit te werken.

Onze prioriteiten

Met de steun van het ISVI, van het Federaal ABVV en het Waals ABVV nemen CSA-Bénin en UNSTB actief deel aan de verbetering van de sociale dialoog en de geleidelijke formalisering van de informele economie om de arbeidsomstandigheden in Benin te verbeteren. Deze benadering is conform met Aanbeveling 204 van de Internationale Arbeidsorganisatie. Onze prioriteiten zijn gericht op:

  • het versterken van de capaciteiten van de werknemers en werkneemsters door hen toegang te verlenen tot een programma van arbeiderseducatie
  • het versterken en het doen naleven van de rechten inzake veiligheid en gezondheid op het werk voor iedereen
  • het versterken van de inkomenszekerheid voor iedereen
  • de mobilisering, representativiteit, legitimiteit en gezamenlijke actie van de vakbeweging in Benin versterken op nationaal, regionaal en internationaal niveau
  • het versterken van de sociale dialoog

Door hun engagement in deze actie zorgen het ISVI en het ABVV er ook voor dat het welzijn van de werknemers en werkneemsters een van de prioriteiten wordt in de internationale syndicale strijd.

Onze partners

Onze volgende partners zijn betrokken bij deze actie :