Bekijk de foto's

West-Afrika is de eerste ontvangende subregio van de migratiestromen binnen Afrika. Dit deel van Afrika zou onderdak geven aan 7,5 tot 8,4 miljoen migranten die meestal afkomstig zijn uit een ander West-Afrikaans land, dus zowat 3 % van de bevolking van de subregio. De situatie van deze migranten-werknemers in West-Afrika doet een reeks vragen rijzen die een sterk antwoord vergen op het vlak van de verdediging en de bevordering van de mensenrechten. De West-Afrikaanse migranten-werknemers zijn slachtoffer van gewelddadige discriminatie en worden vaak geconfronteerd met racistische en xenofobe aanvallen. Ze hebben geen toegang tot sociale basisdiensten en worden vaak uitgebuit en misbruikt. Hun levensomstandigheden lijken soms op ‘moderne’ slavernij. De vrouwen, jongeren en kinderen betalen hiervoor als eersten het gelag. De vakbeweging is getuige van de ellende van deze migranten-werknemers.

De migratiethema’s hebben ook een vaak verborgen positieve kant. Het sturen van geld door de migranten-werknemers naar hun land van herkomst draagt onmiskenbaar bij aan de ontwikkeling van die landen, evenzeer als de terugkeer van deze werknemers die hun nieuwe kennis, ervaring en soms financiële middelen aanwenden voor de ontwikkeling van hun gemeenschappen. De migranten-werknemers zijn ook een bron van innovatie en economische en sociale dynamiek in hun gastland. De migratiethema’s, waardig werk en ontwikkeling zijn dus onderling met elkaar verbonden en complex. Ze zijn met elkaar verstrengeld, vullen elkaar aan en kunnen op lange termijn een positieve impact hebben.

Onze prioriteiten

IVV-Afrika wil zeker niet het vrije verkeer van migranten-werknemers in West-Afrika afremmen of verhinderen, en legt zich, met de steun van het ISVI en het ABVV, toe op verschillende prioriteiten:

  • de leden van IVV-Afrika informeren, sensibiliseren en mobiliseren over de uitdagingen van de migratie en over de samenhang tussen de rechten van migranten-werknemers en de mensenrechten
  • het vermogen van de leden van IVV-Afrika versterken om informatie, ervaring en goede praktijken m.b.t. de migranten-werknemers te verzamelen, te analyseren en uit te wisselen
  • een benadering versterken gericht op de verdediging en de bescherming van de rechten van de migranten-werknemers
  • het West-Afrikaanse netwerksyndicalisme versterken om de aanname van gezamenlijke syndicale beleidslijnen en strategieën te bevorderen met de bedoeling deze rechten te doen naleven via de toepassing van de sociale dialoog.

Met Benin, Burkina Faso, Ivoorkust, Guinee, Mali, Mauritanië, Marokko, Niger, Senegal en Togo heeft deze actie betrekking op zowel de landen van vertrek en van transit als op de landen van aankomst, waar vaak hevige maatschappelijke (soms gewelddadige) debatten worden gevoerd, die de migranten stigmatiseren.

Onze partners

Onze volgende partners zijn betrokken bij deze actie :